Den odemokratiska arbetsplatsen

Tomas Stjernfeldt, vice ordf Polisförbundet Region Syd

Hur kommer det sig att jag inleder min gästblogg med denna rubrik? Givetvis känner jag mig i dessa tider en aning färgad och kanske extra uppfylld av den situation som polisen som organisation befinner sig i just nu. Mitt i en uppslitande omorganisation som berör över 28 000 anställda samtidigt som omvärlden genom terrorhot, flyktingströmmar och grov kriminalitet har skapat en extrem belastning på organisationen och särskilt på personalen.

Alla dessa yttre och inre faktorer har bidragit till att skapa en arbetsplats där begrepp som inflytande, delaktighet, arbetsmiljö och medbestämmande, kort och gott det som kännetecknar en demokratisk arbetsplats, har kastats överbord.

Personal omplaceras, ibland till nya arbetsuppgifter, ibland till nya orter. I alltför hög utsträckning finns inga ordinarie chefer på plats, ibland finns de på distans eller på väg till andra uppdrag.

Allt detta händer nu utan att polisorganisationen ger, varken personalen eller deras fackliga företrädare möjlighet till delaktighet och inflytande. Den kanske största omorganisationen inom statens historia försöker myndighetsledningen nu att driva igenom utan att ha personalen med sig. Forskning kring kopplingar mellan den anställdes inflytande över arbetssituationen och dennes hälsotillstånd och tillfredställelse på arbetsplatsen visar tydliga vinster med en större delaktighet och ett större inflytande. Kopplingen mellan ohälsotal och den nya polismyndigheten hoppas jag kunna återkomma till i senare inlägg.

Delaktighet och inflytande ger också förutsättningar för bättre samverkan och samarbete mellan olika arbetslag och enheter men också mellan chefer och medarbetare. Det ger också positiva effekter kopplat till ansvarstagande, både för den egna och andras arbetsuppgifter och bidrag till helheten. Kan vara läge att nämna något den f.d. SAS-chefen Jan Carlzon sa, liknande;

”Den som får information kan inte undvika att ta ansvar, den som inte får information har ingen möjlighet att känna ansvar”

Huvuddelen av våra poliser får ingen information, får inte vara delaktiga och ges ingen möjlighet till inflytande eller reell påverkan på varken vart organisationen är på väg eller över sin egen arbetssituation. Hur kommer det att påverka det stora ansvarstagande våra poliser känner?

 

polisen-1440x960

 

2 kommentarer

  1. Bra skrivet Thomas. Du uttrycker kärnfullt den frustration många medlemmar känner och som även alla utanför organisation förstår, tar till sig och samtycker med.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *