Europa är framtiden.

Foto Tina Acketoft L ny

Tina Acketoft, riksdagsledamot i EU-nämnden Liberalerna

Det är med stor sorg jag ser på utvecklingen i Europa. Alltfler röster höjs för att bygga gränser och skapa hinder människor emellan. Det är nu hög tid för alla som hellre ser öppenhet och unioner än stängda gränser och nationalism att stå på barrikaderna. Vi Liberaler ser Sveriges och Europas framtid i EU.

Sverige har allt att vinna på en stark och enad kontinent. Sedan inträdet i unionen har vårt välstånd ökat i snabb takt, vi har fått tillgång till bättre och billigare varor och tjänster, vi har kunnat resa över gränser utan hinder och därmed fått tillgång till en hel kontinent. Den gamla världen med gränser och murar är borta, och den nya världen kräver samarbete.
Storbritannien var en mycket viktig allierad för Sverige i EU, i frågor som rör öppenhet och frihandel har vi stått på samma sida. I och med det beklagliga resultatet i den brittiska folkomröstningen måste den svenska rösten för dessa värden höjas, vi måste vara den drivande nationen i dessa och andra frågor som ligger oss nära.

För mig som liberal är det viktigt att det som EU en gång grundades kring – demokrati, MR och rättsstatens principer – inte tummas på. De stater som inskränker dessa värden kan inte samtidigt åtnjuta alla EU:s fördelar. Unionen har varit dålig på att se till att länder också efter att de blivit medlemmar, respekterar demokratiska principer – här måste det ändring till. En verklig union måste vara byggd på grundläggande, gemensamma värderingar – annars blir den bara ett affärsavtal.

Det senaste året har Europa drabbats av fasansfull terrorism. Det som förenar extremisterna är deras hat mot den liberala idén att varje person har rätt att välja hur den vill leva sitt liv, utan religiösa eller ideologiska pekpinnar. Vi Liberaler har länge kämpat för att ett europeiskt FBI etableras. Det är i dag tydligt att EU också behöver en överenskommelse om en gemensam europeisk gränsbevakning av områdets gränser. EU:s storhet bygger på den fria rörligheten, men detta innebär också att när de yttre medlemsstaterna misslyckas att kontrollera sina gränser förlorar länderna längre in på kontinenten möjligheten att varaktigt hantera säkerhet och grov brottslighet. Terrorismen är precis som trafficking och illegal vapenhandel gränsöverskridande. Därför krävs också samarbete och gränsöverskridande åtgärder.

De europeiska ländernas öden är och förblir sammanflätade. Samarbete är det enda receptet för fred, frihet och välstånd. Och EU är det enda som hittills varaktigt fungerat. Det är därför som Liberalerna inte blundar för de utmaningar vi har men ändå fortsätter att vara Sveriges mesta EU-vänner.

Tina Acketoft

Riksdagsledamot i EU-nämnden
Liberalerna

Liberalerna_blaklintsbla

 

Kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *