Sverige behöver en plan.

Foto Tomas Tobé 2 M

Tomas Tobé, partisekreterare Nya Moderaterna

Omvärldsläget är mer oroligt än på länge. Britternas beslut om utträde ur Europeiska unionen, avskyvärda terrordåd som drabbar oskyldiga civila, ett allt mer aggressivt Ryssland och en flyktingkris som inte är över. Allt detta påverkar till stor del Sverige.

Kraven och efterfrågan på politiskt ledarskap är stora. För att leda Sverige framåt krävs en tydlig färdriktning och prioriteringar – Moderaterna har en plan för ett starkare Sverige.
I dag är det vår dag i Almedalen. Våra prioriteringar bygger på svenska värderingar som att göra rätt för sig och att arbete och ansträngningar ska löna sig. Jämställdhet är en annan sådan värdering. I Sverige har ingen rätten att hindra en annan människa från att gå på stan, besöka ett badhus, jobba eller skaffa sig en utbildning – i någons namn. Religion, kultur eller kontrollbehov. Det spelar ingen roll. I Sverige råder jämställdhet och alla ska kunna leva i friheten att själv få forma sitt eget liv.

Menar vi allvar med jämställdhet kan vi inte samtidigt tolerera att kvinnor behandlas sämre bara på grund av att de är just kvinnor. I smått eller stort.

Om några år väntas motsvarande en miljon människor leva i utanförskap och bidragsberoende. Utrikes födda kvinnor hör till de grupper som drabbas värst av denna utveckling. Det kan vi aldrig acceptera. Fler måste ges möjlighet till jobb, egen försörjning och kunna växa och komma till sin rätt.

Nu är det halvtid i mandatperioden. Vår plan för ett starkare Sverige kommer att utgöra stommen för de reformer vi vill genomföra om vi vinner väljarnas förtroende:

1. Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader. Nu är svensk ekonomi stark, men nästa år väntas regeringen låna 85 miljoner kronor per dag. Sverige kan inte låna för att täcka kostnaderna för flyktingkrisens effekter. Moderaterna vill i stället säkra starka offentliga finanser. Då måste vi strama åt i bidragssystemen, främst genom att ställa tydligare krav på den som kan men inte arbetar. Bidrag måste i större utsträckning knytas till permanent uppehållstillstånd eller jobb. Vi kan heller inte ha dyra arbetsmarknadsåtgärder som inte leder till arbete.

2. Nolltolerans mot dåliga skolor. Vägen in i samhället börjar i skolan. Sverige ska ha nolltolerans mot skolor som inte ger elever tillräckliga kunskaper. Sådana skolor ska kunna tas över av Skolverket eller stängas ned. Vi vill även ha en timmes mer undervisning per dag, eftersom varje timme räknas. Lärare ska få mer tid till att vara just lärare och behöver få större befogenheter för ordning och reda i klassrummen.

3. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig. När allt fler riskerar att hamna i utanförskap gör regeringen det mindre lönsamt att arbeta. Vi behöver stärkta, inte försämrade drivkrafter att arbeta. Därför behövs skattelättnader på låga inkomster. Samtidigt behöver vi skapa fler vägar in på arbetsmarknaden. Därför ska fler få möjlighet att lära sig jobbet på jobbet genom en förstajobbet-anställning.

4. Tillväxt i hela Sverige. För att skapa jobb och tillväxt krävs det att man kan bygga, bo, resa, transportera och ha trygg tillgång till energi. Byggande ska vara ett riksintresse och vi är stolta över att ha räddat svensk kärnkraft – utan den riskeras jobben i industrin.

5. Trygghet att lita på. Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Men i landets utanförskapsområden begås grova våldsbrott och otryggheten är stor. Därför behövs 2 000 fler poliser och ett långsiktigt arbete för att lyfta Sveriges utanförskapsområden.

I ett starkare Sverige lämnas ingen utanför. Sverige ska fungera.

Tomas Tobé

Partisekreterare
Nya Moderaterna

nyam_farg_

Foto Tomas Tobé M

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *