Det har utvecklats till i det närmaste ett haveri

Tomas Stjernfeldt, vice ordf Polisförbundet Region Syd

Polisfrågorna är om möjligt än mer på dagordningen nu än vad de var för snart ett år sedan då jag senast skrev här.

Mycket av det jag då såg, skrev om och varnade för har nu blivit uppenbart för det stora flertalet. Både medborgare, media och nu till och med politiker har fått upp ögonen för hur illa ställt det är i polisorganisationen.

Under snart två års tid har vi inom Polisförbundet försökte att förhandla, förklara och förändra det vi ansåg var en felaktig utsatt kurs, felaktigt fattade beslut och inte minst att förändringarna med i det närmaste total avsaknad av verksamhetsanalys och verksamhetskunskap.

Vi begärde en kriskommission dels för att polisledningen tillsynes inte klarade att hantera den uppkomna situationen och även därför att vi var villiga att vara delaktiga i en lösning, något som polisledningen förvägrat oss. Vi ville även att öppenheten mot riksdag och regering skulle bli större så att fler än vi kunde se att omorganisationen hanterades felaktigt och med fel fokus.

Detta fick vi inget gehör för, varken hos polisledningen (som kallade det larv) eller hos politikerna som jag antar inte vill bli alltför involverade utan istället vill ha möjlighet att hålla distansen till det som nu har utvecklats till i det närmaste ett haveri.

Sent omsider verkar nu polisledningen ha vaknat och för några veckor sedan höll den nationella ledningsgruppen det som bör betecknas som ett krismöte där man nu beskrev läget inom polisen som allvarligt.

Detta är en del i den perspektivförskjutning som polisledningen, och för all del även regeringen har ägnat sig åt under det senaste halvåret. Min analys är att allt detta har gjorts högst medvetet och strategiskt under en längre tid nu för att grumla bilden av vems felstegen i omorganisationen är, såväl som att försöka skriva om sin egen roll i utvecklingen.

Denna strategi kommer knappast som en överraskning men bör ändå belysas och nyckelpersoner bör ständigt konfronteras med vad som hänt, varför det hänt och inte minst vad som nu bör göras.

För nu är det dags att börja beskriva vad som faktiskt bör göras. Vi som facklig organisation och inte minst våra medlemmar har fått stånga oss blodiga för att överhuvudtaget nå fram med budskapet att det faktiskt är någonting som är fundamentalt fel med den riktning vår organisation har tagit. Det budskapet har nu med all önskvärd tydlighet nått fram. Om nu politiker och polisledning på allvar sträcker ut en hand och behöver vår hjälp kommer vi givetvis att ta den. Vi kommer, som vi alltid ha gjort, att ta ansvar för verksamheten och ständigt försöka förändra och förbättra. Inte bara för våra medlemmars skull utan snarare för våra medborgares skull.

Ett antal av dessa åtgärder och förändringar, som jag anser absolut nödvändiga för en fungerande polisverksamhet, kommer jag att beskriva närmare i kommande inlägg.

 

Tomas Stjernfeldt, vice ordförande i Polisförbundet Syd

polisen-1440x960

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *