Ingen kan ensam skapa en hållbar framtid

Catharina Gehrke, SOS Barnbyar

All verksamhet inom SOS Barnbyar sker i samverkan med lokala myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Ibland tar SOS Barnbyar ett större ansvar för barnet i vår verksamhet, ibland mindre, det beror helt på  hur väl fungerade samhället är som barnet lever i. Men oavsett vilka resurser som finns i landet, så  kan inte ett arbete för en positiv hållbar utveckling lyckas om inte alla olika samhällssektorer finns med.

Att samarbeta med lokala sociala myndigheter kanske är det som upplevs som mest självklart, vi samarbetar till exempel kring vilka barn som ska placeras i våra barnbyar och kring vilka familjer som ska erbjudas familjestärkande program. Men att också samverka med näringsliv och övriga civilsamhället är nödvändigt för att kunna ge barnen och ungdomarna de verktyg som krävs för ett framtida självständigt, självförsörjande liv.

Tex. behöver barn och unga få kunskap om hur arbetslivet fungerar och hur arbetsmarknaden ser ut. Vilka jobb finns och vilka utbildningar krävs för att få jobben? Så lärlings- och praktikplatser, att få jobbskugga och få stöd i att söka sig vidare till det arbeta man är intresserad av är många gånger avgörande för att ett barn ska kunna bli en självförsörjande vuxen.

Civilsamhället bidrar också på många olika sätt, genom till exempel idrott eller andra fritidsaktiviteter ökar barnets nätverk och hen lär sig att samarbeta och utvecklar färdigheter för ett vuxenliv.

Ny mindre

Vi ser oss som navet i arbetet att koppla ihop alla sektorer för att barnet ska kunna uppnå sin fulla potential. Som icke-vinstdrivande organisation kan vi nå barn som myndigheterna inte når. För det är inte ovanligt att barn som kommer i SOS Barnbyars omvårdnad har haft dåliga erfarenheter av myndigheter och vuxenvärlden, vilket inneburit att barnet inte vill ta emot ett eventuellt stöd från ansvariga myndigheter. Vi länkar barnen med näringsliv, civilsamhälle och offentliga instanser, utifrån barnets behov.

Vårt arbete sparar inte bara på samhällets kostnader, det bidrar också till det övriga samhället, så kallad shared value. För barn och unga som växer upp i en trygg miljö kan också ta till sig kunskap och utvecklas. Det i förlängningen gör att de kan gå vidare och i framtiden bli duktiga inom det yrke de själva väljer och vill ha. De barnen och ungdomarna växer upp till bidragande vuxna, till nytta för hela samhället.

På så sätt bryter vi negativa och destruktiva spiraler och på så sätt bidrar vi alla till en positiv hållbar framtid. Så arbetar vi i Sverige och i övriga världen och det engagemang som vi ser, från näringsliv, till civilsamhälle och offentliga instanser är helt fantastiskt. Tillsammans kan vi verkligen göra skillnad.

 

Catharina Gehrke
generalsekreterare SOS Barnbyar

Mindre bild Catharina

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *