Drömmen om EU

Tina Acketoft, riksdagsledamot EU-nämnden Liberalerna

 

Det är många som är besvikna på Europa. Som förväntat sig att EU-samarbetet skulle ha levererat mer. Det är lätt att skälla på EU och att göra sig till en förespråkare för ”något annat”. Men vad är EU? Ja, det är en komplex apparat. Det är lagar och förordningar. Det är avtal och regler. Och visst har vi tillsammans problem att hantera.

Men ytterst är EU en dröm. En dröm om fred och frihet sprungen ur två världskrig och en sönderbombad europeisk kontinent. Den drömmen var drivkraften i bildandet av den Europeiska unionen. EU är frihandel och fri rörlighet – men drömmen om att åstadkomma ett bättre, fredligare och rikare liv tillsammans är grunden. Den fria handeln och den fria rörligheten är medlen – inte målen. Och vilka är EU? Det är vi. Vi och 26, eller 27 andra nationer, beroende på om vi fortfarande räknar in Storbritannien. Vi bildar EU tillsammans och EU kan aldrig bli bättre än sina medlemmar. I dessa tider har Sverige ett gigantiskt ansvar att vara den bättre medlemmen. Medlemsstaten som inte glömmer att förmedla varför EU bildades, den som står upp för den gränslösa frihandeln, den fria rörligheten, för demokrati och mänskliga rättigheter.

Det finns de som kallar mig Drömmare. EU-kramare. Ja, men då är jag det då. Och jag vill att fler ska vara det – för utan gemensamma drömmar kan vi aldrig få en verklig gemensam union. Och vad har vi då att arbeta emot? Nationalism. Gränser. Murar. Upptrappning av misstro mellan nationer och människor.

Inom kort inleds arbetet med EU:s långtidsbudget för 2020-2025. Brexit innebär att intäkterna till EU-budgeten minskar kraftigt, och förhandlingen bör bli en chans till kraftiga omprioriteringar och till en tydligare effektutvärdering. Jag har ingenting emot att betala så länge som pengarna bara går till rätt saker och att de förräntar sig. Att som alla andra partier hela tiden reflexmässigt säga att EUs budget måste minska, är inte konstruktivt. Om pengarna förräntar sig bättre genom gemensamma investeringar så är det till det bättre för alla. Budgeten bör under nästa period därför fokusera på områden med tyd¬ligt europeiskt mervärde: forskning, infrastruktur, brottsbekämpning, utrikespolitik, migra¬tion och bistånd.

Vi måste arbeta för att för att förhindra negativa klimateffekter, att stärka unionens konkurrenskraft, att gemensamt klara av ett humant och medmänskligt flyktingmottagande och att försvåra för kriminalitet och terror att få grogrund.

För att den gränsöverskridande brottsligheten ska kunna stoppas måste rättssamarbetet inom EU förstärkas. Ett starkt EU som bekämpar terrorismen skapar trygghet för oss, vare sig vi promenerar på Drottninggatan, Champs Elysée eller Unter den Linden. Det är smugglade vapen som hamnar i händerna på kriminella i hela Europa. Narkotikaförsäljningen som göder de kriminella tar vägen genom Europa också till Sverige. På område efter område är EU svaren på våra trygghetsfrågor. Terrorister, människohandlare och knarklangare har inga gränser. Därför vill Liberalerna inrätta ett europeiskt FBI.

Europol, EU:s polismyndighet, behöver byggas ut och ges operativa befogenheter och jag har gång på gång i riksdagens EU-nämnd tryckt på behovet av en EU-åklagare som utreder och bekämpar gränsöverskridande brottslighet som terrorism, människohandel och narkotikasmuggling. En majoritet av EU-länderna går nu vidare för att skapa en åklagarinstans. Men i Sverige är det bara Liberalerna som arbetar för att Sverige ska delta i åklagarsamarbetet. Oavsett bevekelsegrunder, men det är faktiskt ett lika osolidariskt som oacceptabelt agerande.

Det är inte bara på rättsområdet som andra partier bromsar. För några veckor sedan gick vi Liberaler ut och stödde den sociala pelaren i EU. EU-kommissionen har föreslagit ett samarbete, inte en lagstiftning, om minimistandarder för sociala rättigheter i EU-länderna. Rättvisa arbetsvillkor. Säkra arbetsplatser. Sjukvård. Inkludering av personer med funktionsnedsättning. Vi talar inte överflyttad makt till EU. Vi talar inte mer resurser till EU. Vi talar miniminivåer. Vi talar moraliskt ansvar.

Vi som identifierar oss som liberaler vet att globalisering skapar välstånd, men vi blundar inte för att en del också förlorar på utvecklingen. Det kan handla om att hela branscher flyttar. Den ekonomiska krisen i Europa ledde till utbredd arbetslöshet. Den ledde till EU-skepticism.

När vi ser människor som tigger på gatan, är det till stor del frånvaron av sociala skyddsnät i delar av Europa som vi ser. Det leder också till EU-skepticism.

Att Rumänien och Bulgarien sviker sina medborgare skapar ett mänskligt lidande och är ohållbart för det europeiska samarbetet. Den fria rörligheten måste värnas, men så ska också den sociala tryggheten. Så tror vi Liberaler att man bemöter EU-skepticism.

Som liberal är jag tydlig med att konkurrenskraften och tillväxten ska öka, det är solklart att bidrag inte är en lösning. Arbetskraften måste ställa om när jobb försvinner och ersätts av nya. Men vi kan inte blunda för samhällets ansvar. Precis som för Sverige i början av 1900-talet kräver det sociala reformer i flera EU-länder.

Jag vill att Sverige ska vara ett land i EU:s kärna, som driver på för effektiva institutioner och beslutsprocesser som präglas av öppenhet och insyn. När Storbritannien nu lämnar EU skapar det ett tomrum. Kan Sverige kliva in som en stark kraft? Jag hoppas det.

Men jag är orolig att flera av våra svenska partier hellre gör Sverige till en bromskloss inom EU, som tjurigt säger nej och står i vägen för viktiga reformer i samarbetet. Sverige ska värna EU:s grundläggande värderingar och slå vakt om den fria rörligheten. Sverige ska gå i täten för en fördjupad inre marknad och driva på för global frihandel, så att jobben blir fler och Europas konkurrenskraft ökar. Det brukade vara engelsmännen som drev på för ökat öppenhet. Nu får vi axla ansvaret att hålla EU nyfiket.

Men kanske framförallt måste vi tillsammans med likasinnade länder mota de populistiska krafter som verkar för ökad protektionism och stängda gränser. Krafter som så snabbt breder ut sig om vi inte vaktar våra demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter utan tar dem för givet.

Tillsammans i EU blir vi tryggare, rikare och friare. Och friheten, den är alltid värd att försvara.

 

Tina Acketoft
Riksdagsledamot EU-nämnden (L)

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *