Frihet!

Annika Qarlsson, riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson Centerpartiet

Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti, detta är inte bara ord utan en central del i vår värdegrund och genomsyrar vår politik. Alla individer, oavsett könstillhörighet och könsidentitet, skall ha lika rätt till frihet, rättigheter och skyldigheter. Vi vill motverka förtryck och förändra attityder och normer som sätter individer i fack där individens frihet begränsas. En av de främsta formerna av förtryck som begränsar framförallt kvinnors frihet, är våld mot kvinnor i olika former.

Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar.
Enligt kvinnokommissionens artikel 19 uppmuntras staterna att vidta nödvändiga och effektiva åtgärder för att bekämpa alla former av könsrelaterat våld, oavsett om våldet sker i det offentliga eller privata, och oavsett vem förövaren är.

Detta är ett ansvar vi måste ta på allvar. Att leva ett liv fritt från våld är en mänsklig rättighet och något som vi aldrig får sluta kämpa för. Att leva fritt från våld är även centralt för att en individ skall kunna åtnjuta sina övriga rättigheter.

För Centerpartiet är arbetet mot våld i nära relationer en högprioriterad fråga, och något vi vill utveckla då vi ser metoder som kan ta sig an nya vinklar av problemet. Med anledning av detta valde vi att under våren gå ut och stötta initiativet Huskurage och uppmuntrade våra lokala företrädare i kommunerna att införa Huskurage i alla kommuners kommunala bostadsbolag. Många kommuner har infört Huskurage, och i flera kommuner är detta tack vare engagerade Centerpartister.

Att känna sig trygg i sitt eget hem får inte vara en fråga om vart i landet en bor utan något som borde vara en rättighet för alla. Genom samarbete kan vi tillsammans åstadkomma den förändringen, men då krävs det att alla kommuner, och även privata aktörer, tar sitt ansvar.

För oss inom Centerrörelsen är det centralt att vilja stötta och uppmuntra gräsrotsinitiativ då vi genom vår ideologiska förankring tror att de beslut som grundar sig nära individer har en stor genomslagskraft i samhället.
Centerpartiet vill också att en ny nationell strategi mot våld i nära relationer, sexualiserat våld och hedersrelaterat våld och förtryck tas fram. Det ska vara en handlingsplan med mätbara mål och med ett och samma tydliga uppdrag till alla berörda myndigheter med krav på uppföljning och utvärdering, för att nå nollvisionen.

Som politiker med liberal värdegrund vill jag skapa ett samhälle där individer lever i frihet och inte begränsas, att bekämpa våld, i alla dess former, men framförallt våld i nära relationer blir därför en av mina främsta prioriteringar. Här tror jag dock inte att politiker ensamma står med svaren utan det är tillsammans med kvinnojoursrörelsen, civilsamhället och rättsväsendet som vi kan åstadkomma förändring och skapa ett samhälle där individens frihet står i centrum.

Annika Qarlsson
Riksdagsledamot
Jämställdhetspolitisk talesperson (C)

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *