Ekonomisk frihet

Annika Qarlsson, riksdagsledamot och talesperson för arbetsmarknad, integration och jämställdhet Centerpartiet


Det går bra för Sverige. Men inte för alla. Det är stor skillnad på att ha jobb eller inte, gapet mellan inrikes och utrikes födda är stort. För utrikes födda kvinnor är vägen till jobbarkompisar, kafferaster och egen inkomst, och med det ekonomisk frihet, extremt lång. Ekonomisk frihet tillsammans med demokratiska rättigheter och kroppslig integritet krävs för att vi ska nå ett jämställt samhälle.  

I Sverige är förväntningarna stora på att människor ska vara redo att jobba när man är i yrkesverksam ålder. Både kvinnor och män. Individuell beskattning, inkomstrelaterade försäkringar och barnomsorgen är alla exempel på hur vi gör det möjligt men också att det förväntas att vi ska arbeta. Därför har vi en hög sysselsättningsgrad i Sverige. Vår välfärd bygger på att alla är med och bidrar.

Men när statistiken bryts ner till att handla om enskilda människor, det är då man ser att det där som går bra inte omfattar alla. För det skiljer mellan inrikes och utrikes födda och det skiljer mellan kvinnor och män. För utrikes födda kvinnor i utsatta områden tar det orimligt lång tid att komma i jobb. Utanförskapet och klyvningen av samhället medför såväl stora samhällsproblem som stora konsekvenser för människor. Och det är ett stort hinder för en lyckad integration.

För att ändra på det så måste vi i varje steg säkerställa att vi behandlar kvinnor och män lika. Det kan tyckas som självklarheter – det gör vi väl redan! Men nej, det finns mycket kvar att önska i både bemötande, förväntningar, åtgärder och därmed också i utfall.

Vi har flera förslag. Att försörjningsstödet ska betalas ut till båda istället för bara till mannen, vilket fortfarande är vanligast. Kravet på aktivering för stöd måste ställas på både mannen och kvinnan, för att tydligt signalera att det är bådas ansvara att aktivt utbilda sig och söka arbete. Vi föreslår också att införa integrationsförskolor där föräldrarna läser SFI medan barnen går i förskola, istället för att bli kvar hemma. Det blir utveckling för både föräldrar och barn.

För att korta den långa vägen till arbete så måste även kvinnor, i mycket högre utsträckning, erbjudas åtgärder och utbildningar som kan leda till jobb. Även matchningen med samtal och stöd, som måste vara lika, ska utgå från höga förväntningar. Att starta och driva företag måste också finnas med som ett alternativ och uppmuntras. Bemötandet från handläggare är a och o.

Våra förslag är viktiga signaler. Samhällets bidragsystem eller myndigheters agerande ska inte medverka till att kvinnor riskerar att stå i ekonomiskt beroende till mannen. Jobb är nyckeln till framgångsrik integration och livskraft. Demokratiska rättigheter, ekonomisk frihet och kroppslig integritet – är alla tre viktiga storheter för att vi ska nå ett jämställt samhälle.
Det är viktigt för kvinnorna att kunna försörja sig själv. Det är också viktigt för nästa generation att se mamma gå till jobbet och vara en del av samhället.

 

Annika Qarlsson (C)
Riksdagsledamot
Talesperson Arbetsmarknad, Integration och Jämställdhet 

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

En uppväxt fri från hederskultur – alla barns rättighet

Gulan Avci, integrationspolitisk talesperson Liberalerna

I höst kommer ett antal skolbänkar runtom i Sverige gapa tomma. Dessa barn, oftast flickor, har blivit utförda ur landet och bortgifta mot sin vilja. Under 2016 anmäldes 81 fall av äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. De flesta fall inträffar på sommaren.

Då, när glädjen är som störst, är utsattheten som mest påtaglig för vissa barn. För många är skolan en skyddszon, en fristad mot hedersförtrycket. Under sommaren försvinner den frizonen när skolan stänger och föräldrar och släktingar då tar tillfället i akt.

Men tvångsäktenskap är bara toppen på isberget av detta förtryck. I de parallellsamhällen som har vuxit fram i Sverige kontrolleras flickornas kläder, umgänge och val av partner av familjen, eller av okända moralväktare som sakta men säkert har tagit över kontrollen där polisen har abdikerat. Enligt en enkätundersökning som organisationen TRIS presenterade i juni får två tredjedelar av de utrikesfödda flickorna i Uppsala inte bestämma vem de själva ska gifta sig med. Detta är bara en av många undersökningar som visar på det utbredda förtrycket.

Skolan har en oerhört viktig roll både genom att ge dessa barn verktyg för att frigöra sig och skapa sig en egen framtid, men också genom att se och upptäcka de barn som lever i hederskulturen. Lärare och skolpersonal har en stor uppgift att se tecknen som gör att skola, socialtjänst och kommun kan komma in och stötta innan dessa barn förs ut ur landet. För att de ska kunna göra det krävs satsningar på kompetensutveckling. Vi måste se och förstå strukturerna bakom hederskulturen för att kunna agera.

Liberalerna presenterade nyligen en rapport om hedersförtryck, ur barnens perspektiv. Där presenterar vi förslaget att socialnämnden ska ha rätt att besluta om utreseförbud vid misstankar om tvångsäktenskap utomlands. Vid brott med hedersmotiv ska även utvisning alltid prövas.

Vi anser också att Sverige bör inrätta en Forced Marriage Unit – en enhet som kan hämta hem bortförda barn som gifts bort eller riskerar tvångsgifte utomlands. Vi kan inte lämna dessa utsatta barn till deras öde. En liknande enhet finns i Storbritannien sedan 2005.
Sveriges första feministiska regering borde också ha hedersfrågorna som första prioritet. Där kvinnors rättigheter är som mest ifrågasatta måste regeringens politik vara som tydligast. Men dessvärre har det dröjt länge för den här regeringen att ta frågorna på allvar.

Det borde vara en självklarhet att stå upp för alla barns mänskliga rättigheter oavsett deras bakgrund. Tyvärr är det inte så i dag. Det behövs ett långsiktigt arbete och stort engagemang för att bryta hederskulturen.

Jag hoppas att den dagen kommer när inga bänkar längre gapar tomma utan att alla barn kan komma tillbaka till skolan och känna sig trygga. Tills dess ligger ett stort ansvar på oss alla att se dessa barns tysta rop på hjälp.

 

Gulan Avci
Integrationspolitisk talesperson (L)

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

När jag fick ett hem

Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot och vice partiordförande Vänsterpartiet

När mina föräldrar flyttade till Göteborg hade dom inte en spänn på fickan. Min mor skulle börja plugga på vårdhögskolan i stan, så hon hoppades väl på större inkomster längre fram. Min far arbetade många och långa timmar på långvården. De lyckades ändå få en rymlig lägenhet i närheten av Ullevi. Det tog kanske några veckor att ordna. I samma hus som polishuset i stan. Hyran var så rimlig att till och med mina föräldrar kunde betala den. Jag minns att jag ofta satt bak på mammas eller pappas cykel för att komma till förskolan. Alltid lite blött och regnigt i Göteborg.

Jag tänker ofta på det. Nu när jag åker runt i landet och lyssnar på hur vi nuförtiden löser våra bostadsproblem. Närmare 200 000 hyresrätter har ombildats till bostadsrätter sedan millenieskiftet bara i Stockholm. Det är som en mur runt stadens inre. En superkommersialiserad marknad har växt fram med hemmet som insats. Det är köp och sälj som räknas, inte flit och hårt arbete. Inte timmarna som läggs på att hjälpa den äldre ur sängen, städa och värma maten. Inte timmarna som läggs på att sätta ihop Volvobilarna. Utan klippen. Bostadspriserna går i taket, samtidigt som lönerna sackar efter. Är det verkligen så här det ska vara? Spekulation framför hårt arbete?

Inga utbölingar kan bryta igenom. Våra storstäder kommer snart börja se ut som flygplatser där affärsmän springer runt med exotiskt utformade kaffekoppar och besöker butiker som ser precis likadana ut över hela världen. Att en barnfamilj av mina föräldrars kaliber skulle få en billig hyresrätt i stan framstår allt mer som något funnet ur sagorna.

När jag själv flyttade till Stockholm 2006 fick jag bo på madrass några månader, innan jag lyckades erövra ett förstahandskontrakt i Botkyrka. Jag hann precis innan den borgerliga regeringen, i samarbete med stockholmsmoderaterna inledde den mest aggressiva ombildningsvågen vi skådat. Varje dag försvann det billiga hyresrätter från länet. Min syster som kom flera år efter mig fick det outhärdligt svårt. Hon hade kommit in på Stockholms Universitet. Men det var ju omöjligt att koncentrera sig på studierna. Hon behövde tränga ihop sig med andra en period. Ständigt i händerna på andras välvilja. Byta adresser allt oftare. Men det funkar ju inte. Så vill ingen leva sitt liv. Så hon flyttade härifrån. Som ett ”avhopp” i universitetsstatistiken, men i själva verket ett rasande uselt betyg på en bostadspolitik som handlar om business istället för social trygghet.

Så vad vill jag säga med detta? Jo, att vi tidigare har kunnat bygga bort bostadsbristen. Inte genom att skicka över ännu mer pengar till affärsmännen och spekulanterna. Utan tvärtom genom att tillsammans politiskt se till att fler bostäder byggs som majoriteten har råd att bo i. Där det finns en frihet att bosätta sig var man vill. Varken superlyx eller fattighus. Bara helt vanlig hederlig bostadspolitik där varje 20-åring har en rimligt prissatt bostad som väntar på en. Eller där en barnfamilj utan problem kan få en hyresrätt ordnad på några veckor. Det är inte en saga, utan beror på vem som får makten i höst.

 

Nooshi Dadgostar (V)

Vice partiordförande
Riksdagsledamot
Bostadspolitisk talesperson 

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

Moderaterna väljer välfärd före bidrag

Elisabeth Svantesson, andre vice ordförande och ekonomisk-politisk talesperson Moderaterna

Vi vill att Sverige ska präglas av sammanhållning och hoppfullhet. Ett sådant samhälle ställer krav på grundläggande trygghet – en fungerande välfärdsstat. Det förutsätter att politiken klarar av att prioritera. Moderaterna prioriterar välfärd före bidrag.

Socialdemokraterna säger att Sverige inte har råd att göra det mer lönsamt att arbeta. Men frågan är istället om svenska folket har råd med Socialdemokraterna? Under den här mandatperioden har finansministern höjt skatterna med 60 miljarder kronor. Samtidigt har vårdköerna fördubblats och antalet poliser är lägre i dag än för tio år sedan. Uppenbarligen är det inte stora skattehöjningar som är svaret på Sveriges växande problem.

Vi moderater vet att det går att både sänka skatten för dem som varje dag bygger Sverige starkt och samtidigt se till att staten klarar sina kärnuppgifter. Det har vi visat förut. Utan människor som går till jobbet – inga skatteintäkter. Med en större andel äldre i befolkningen kommer välfärdens behov att öka åren framöver. Då måste politiken klara av att prioritera.

Moderaterna prioriterar välfärdens kärna och statens kärnuppgifter. Regeringen har ökat utgifterna med 100 miljarder kronor under de senaste åren. Första steget för att skapa utrymme för nya reformer är att omprioritera utgifter som regeringen har byggt ut när det gäller exempelvis bidragshöjningar, byggsubventioner, ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder och klimatsatsningar utan klimateffekt. Prioriterade reformområden för Moderaterna är istället att lösa integrationen, återupprätta lag och ordning, utöka undervisningstiden, korta vårdköerna och att stärka försvaret av landets gränser.

Bidragsberoende är förödande individer och kostsamt för samhället, när framtidsdrömmar släcks och bidragskostnader skjuter iväg. Nyligen konstaterade ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) att nyanlända till och med kan förlora ekonomiskt på att ta ett jobb. Det är givetvis helt orimligt om vi ska klara integrationen. För att minska de samlade bidragen och därmed säkerställa möjligheterna till rejält ökade resurser till välfärden vill Moderaterna genomföra en stor bidragsreform som bland innehåller ett bidragstak så att det alltid lönar sig att ta ett jobb, skärpta tidsgränser, tydligare aktivitetskrav samt kvalificering. I Sverige ska vi ha förväntningar på människor som invandrat hit – och ställa krav därefter.

Sverige kan bara byggas starkt av att alla som kan jobbar. Därför behöver Sverige också sänkt skatt på arbete. Detta måste dock ske inom ramen för ansvarsfulla offentliga finanser. De närmaste åren kommer att bli avgörande för att förhindra att utanförskapet växer och för vilket Sverige vi får i framtiden. Utanförskap behöver vändas till delaktighet. Hopplöshet behöver ersättas av framtidstro. Utan att det sker på bekostnad av välfärd och trygghet. Då behöver politisk tafatthet ersättas av en stark vilja och handlingskraft – som med kraftfulla reformer tar tag i Sveriges samhällsproblem.

 

Elisabeth Svantesson
Andre vice ordförande och ekonomisk-politisk talesperson (M)

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Att våga leva sin dröm!

Elin & Sofia Hagrenius, Faith

 

Ja, vi minns det som i går den dagen då vi bestämde oss – nu kör vi….! Den där pirrande känslan i magen av att kasta sig ut och egentligen inte ha en aning om var det leder. Det var många tankar som snurrade runt i huvudet för vi hade ju ingen aning om hur man gör för att starta ett företag.

Så det blev jag (Sofia) som fick förmånen att gå en starta eget-kurs där vi fick en liten inblick i allt från att registrera firma till bokföring, marknadsföring och andra stora och små saker som rör företagande. Något som jag verkligen rekommenderar till den som vill starta eget men inte riktigt vet vart man ska börja. Under tiden körde vi i gång med en marknadsundersökning där vi själva gick runt på stan och delade ut enkäter som man fick fylla i för att se om vår idé om att öppna en butik med smycken och accessoarer var något att bygga vidare på.

Det var där allt började och vi bestämde oss att nu gör vi vår dröm till verklighet!

Det var i mars år 2000 som vi slog upp dörrarna för vår butik i en liten charmig lokal på en tvärgata i Borås efter flera veckors slit med renovering. Hjälp vad vi jobbade på! Man har ju inte direkt budget att anlita folk till det så det var bara att köra på med fantastisk hjälp av vår underbara familj, släkt och härliga vänner! Vi insåg ganska strax efter vi hade öppnat att vi hade för mycket egna idéer om vad för typ av smycken vi vill ha in i butiken men att det var svårt att hitta leverantörer som hade just det vi sökte. Det var då vi började skissa själva på vad vi ville ha och det var här vår nästa dröm föddes: designa och producera smycken! Tänk att få skapa något från sina egna tankar och idéer och ha ett eget varumärke! Vi slet hårt för att hitta rätt kanaler och bra producenter men till slut uppnådde vi denna drömmen också vi hade vårt egna varumärke och vår resa fortsatte!

Våra visioner och drömmar har inte mättats – snarare tvärt om🙂

Ja, vi vill helt enkel uppmana unga tjejer som har stora drömmar att våga!!! Det är det som är nyckeln till att uppnå sina drömmar.

 

If your dreams don´t scare you, they´re not big enough!

Systerliga kramar Elin & Sofia

 

Vår första butikslokal 2000-2002

 

Vår andra butikslokal 2002-2016
Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Systerskap är styrka!

Elin & Sofia Hagrenius, Faith

 

Tänkt vad många gånger man tänkt – vilken tur att jag har en syster!

En syster som kan läsa en som en öppen bok, man behöver inte prata för hon vet precis vad man känner och hur man mår. Som delar all glädje och som lyfter en när man är nere och stöttar en när det känns tungt. JA hon finns alltid där i både stort och smått.

För oss har vårt systerskap varit en stor del i företagandet. Någon att dela både med- och motgångar med. Vi har många gånger funderat hur det skulle varit att var ensam och driva ett företag. För vår del känns den tanken väldigt tuff. Det enorma stödet vi har i varandra är helt ovärderlig! Att kunna ha någon vid sin sida som pushar när det känns tufft och kunna backa upp när det behövs. Vi har alltid lyckas dela på den biten att ena gången är det en som är extra stark och nästa gång är det den andra.

Men systerskap är så mycket mer för oss. Det är inte bara systrar som vi, utan vårt systerskap som vi delar med våra anställda, våra kunder, partners och våra vänner.

Vi finner systerskap i alla härliga människor som vi mött genom åren inom företagandet (mentorer, andra företagare, leverantörer mm). Vi tror på att dela med sig av det man kan och det man gått igenom, att kunna bolla idéer och erfarenheter. Det är så systrar är och det är så man hjälper varandra! Vi tänker ofta på alla våra systrar tillsammans är vi starka!

Systerskap är framför allt våra fantastiska tjejer som jobbar hos oss. Hos oss på Faith är vi alla systrar, vi är en familj och kunderna är våra vänner. För oss är det självklart att man som systrar ställer upp för varandra, finns där när det behövs och stöttar varandra, upplever saker och har kul tillsammans!

I helgen gjorde vi en tripp tillsammans med våra tjejer på Faith. Vi tog en tur till Boulebar i Göteborg. En supermysig boulebar som har både en inom- och utomhuspark. Där vi tillsammans fick lära oss att spela boule för att sedan göra upp i en hård kamp om att bli boulemästare 🙂 otroligt roligt trots att ingen av oss vann 🙂 det var Maria som tog hem titeln! Efter det avnjöt vi en fantastisk brunch. Det här kan vi varmt rekommendera om man vill hitta på något mysigt tillsammans med vänner eller familj.

 

En dag fylld med massor av mys och energi….!

Maria – Boulemästaren!
Boule-proffsen!
Vår fantastiska bouleguide Simon

 

Godaste brunchen!

 

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Hur vi tankar energi

 

Elin & Sofia Hagrenius, Faith

 

Vi har haft en intensiv vecka. Här i Borås är studentbalerna i full gång för att avslutas med studenten fredag nästa vecka.

Vi har haft fullt upp i vår fysiska butik och webbutik nu blandat med nya kollektioner som ska sättas i produktion och prover som ska godkännas. Men vad härligt det är när det är fullt upp och det går i ett. Det är konstigt det där att man fylls med energi när det är mycket att göra. Man tänker att det borde vara tvärt om.

Kanske det är för att på jobbet är vi i vår kreativa bubbla och det är här nya idéer hela tiden föds.

Hur vi tankar energi…..

 

SOFIA

 

 

Jag är den där tjejen som måste träna för att fungera. Det är här jag gör av med energi för att fylla på med ny. Det känns på något sätt som att min hjärna slutar fungera om jag inte får motion. Så oftast kl 06.00 mån-fre hittar ni mig på gymmet med härliga träningsvänner för att starta dagen på det perfekta sättet för att fyllas med energi för att möta dagens utmaningar.

 

 

 

 

Men jag älskar även att bara ta på mig löpskorna och ta en löprunda hemma i skogen, helst ensam för att få den där tiden för mig själv, det är det bästa sättet att bara rensa tankar när man har som mest. Jaaa och såklart min nya sport MTB. Jag fick en cykel av min fina sambo Nicke i vintras för att han tyckte att vi kunde ha en rolig sport som vi kunde göra tillsammans. Det är första säsongen jag cyklar nu, först var jag lite skeptisk men att cykla i skogen är helt fantastisk!! Just att vara i naturen och följa alla årstider och andas in ny härlig luft känns helt magiskt! Jag har alltid älskat att motionera ända sedan jag varit liten, kanske för att jag har svårt att sitta still för länge men också för att jag tycker om att testa nya saker och utmana mig själv!

 

Men självklart får jag energi från annat än motion. Bara att få vakna upp hemma göra en god frukost, plocka blommor och sätta mig på altanen och titta ut över sjön. Det är helt magiskt! Jag tror på att uppskatta de små sakerna i livet – vardagslyxen helt enkelt.

Sist men inte minst min fantastiska familj och underbara vänner, de boostar mig med massor av energi….! Man är så lyckligt lottad att man har just dem.

Just nu känns det bara fantastiskt att vakna upp till solen som ler mot mig varje dag!

 

 

ELIN

Jag är en riktig periodare vad det gäller träning till skillnad från min syster Sofia, men nu har jag tagit mig i kragen och går ut och går minst 40 min varje dag. Det är skönt att få den stunden för sig själv och sina egna tankar, lite som meditation.

 

 

Annars är jag en riktig bokslukare. Jag ÄLSKAR att läsa böcker. Det är en sådan rogivande känsla att bara sjunka ner med en härlig bok. Du hittar mig på uteplatsen i vårt inglasade uterum uppkrupen i soffan med en bok i händerna eller i skuggan i en solstol beroende på väder.

 

 

 

 

Yoga är fantastisk! Stärker både kroppen och knoppen 😉 och du blir smidigare =) Jag skulle vilja yoga mer än vad jag gör men jag har bara mig själv att skylla. Man skulle kunna gå upp lite tidigare varje dag för att inleda dagen med solhälsningen men jag är inte där än, men snart…… eller? För de dagarna jag gör det mår kroppen och knoppen såå bra.

 

Familj och vänner, snacka om energikick! Denna tiden på året är det extra mycket allt. Fotboll med Måns (fördelen är att ha en stor trädgård där det ryms en hel fotbollsplan) det ska tilläggas att jag är ingen fotbollstjej men har nog blivit det lite mer med en son som älskar fotboll. Grillkvällar i massor! Älskar att bjuda hem vänner och familj på grillkvällar. Soliga dagar och kvällar blir det gärna brygghäng hos Sofia och Nicke. Underbart! Det är det enda jag saknar hemma., en sjö eller pool. Min man vill absolut inte ha en pool men skam den som ger sig… jag ska nog övertala honom;)

Nu hoppas vi på en fortsatt solig sommar så vi kan fylla på energin…

Systerliga kramar Elin & Sofia

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Det blir alltid som man tänkt sig!

Elin & Sofia Hagrenius, Faith

Känns både spännande och skrämmande att för första gången blogga. Men vi älskar att utmana oss själva.

Vi är två systrar som under 18 år har gjort en fantastisk resa tillsammans, men fantastiskt behöver inte vara en dans på rosor. Vi startade vårt företag när vi var 21 och 25 år gamla och att vara unga och tjejer med stora drömmar är inte det lättaste! I möten med olika banker möttes vi oftast av ”lilla gumman, dream on…”. Vi kan ju lugnt säga att man känner sig inte jättestor efter ett sådant möte, men det var bara att sträcka på sig och göra sig lång och gå in till nästa bank.

Vår resa har minst sagt varit en känslomässig berg- och dalbana. Under alla år har vi möts av olika motgångar, framförallt den förändring i handeln som pågår och har pågått de senaste åren. Vi känner att vi hela tiden har legat i framkant av utvecklingen och anpassat oss, ibland kanske till och med lite för snabbt… Det gäller att tro på sig själv och sin idé, att våga misslyckas och att ha kraft att ställa sig upp igen när man gång på gång möter motgång!

Under åren har vi haft folk som har ifrågasatt våra val, val om att flytta på oss, val om att skapa ett eget varumärke… Som tur är så har vi lyssnat på den där lilla rösten inombords som säger att vi är på rätt väg och att vi har något stort på gång. De senaste åren har vi möts av positiva människor utifrån som har trott på vår idé och vår vision om hur framtiden kommer att se ut och stöttat oss i våra beslut. Synen på kvinnliga företagare har verkligen förändrats sedan vi startade och det känns väldigt ljust för framtiden.

För att hela tiden försöka ligga i framkant och utvecklas gäller det att hänga med, ibland så tar det längre tid än vad man hoppas på och man vill bara att utvecklingen ska gå fortare. Nästa gång vaknar man upp och frågar sig ”hur kom vi hit så fort?”.

Men hur orkar man? Ja, det är en fråga vi har ställt oss många gånger. För oss har räddningen varit vårt systerskap och vår familj. Vi har alltid kunnat hitta det lilla positiva när allt känts tungt och jobbigt. När andra lägger sig ner och ger upp följer vi det lilla positiva ljuset, peppar varandra och lägger fokus på framtiden istället för att gräva ner sig i det som känns som en konstant uppförsbacke. Någonstans inser man sedan att allt har en mening. Motgång ger framgång!

Vi tror på drömmar och att våga kasta sig ut, ta tuffa beslut och lita på magkänslan. Resan mot målet kanske varit krokig, men det blir alltid som man tänkt sig!

 

Systerliga kramar, Elin & Sofia

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Att växa inuti och lyfta varandra!

Marianne Scheja, skådespelare, manusförfattare och coach

 

När en Trumpen amerikan trotsar Iran och gränsen till världskrig hotfullt målas upp som hårfin i media, gäller det att tro på människan och vara sin egen lyckas smed. Vi fylls dagligen med så många dystopier och skräcksenarior tillsammans med orimliga prestationskrav att den psykiska hälsan vacklar hos allt fler. Nya diagnoser får uppfinnas i takt med att nya mediciner florerar på den blomstrande pillermarknaden. Vad är hönan och vad är ägget?

Hela samhället är ju skevt när folk föder barn som en person ska ta hand om i några månader – istället för en hel flock med mor och farföräldrar och syskon hjälps åt. Sedan knuffas de små ut och in i en flock med trettio andra små två-åringar på dagis med några få vuxna, istället för att hela familjen finns runt ikring. Föräldrar skiljer sig, får nya barnkullar och bonusfamiljen är inte alltid en bonus utan kan helt enkelt bli förvirrande och otrygg.

Min uppväxt vid havet på Skrea Strand i Falkenberg, där jag alltid känner mig fri.

När vi dessutom ska fara världen runt och halva världen kommer hit och dessutom förhålla oss till allt vi ser som händer runt om i världen, är det inte konstigt att vi skräms upp eller ger upp eller bränns ut mentalt. Baksidan av individualismen, materialismen och elitistiska ambitioner om fullkomlighet och idéer om olika rättigheter snarare än skyldigheter kan leda till det vi skyr mest, tomrummet – känslan av ensamhet. Många lever själva. Närmare 4 av tio hushåll i Sverige är ensamhushåll, enligt SCB 2016.

Jag hade turen att ha två kärleksfulla förebilder som älskade varandra högt in till döden 2017 och en underbar syster Lise som jag står väldigt nära.

Det finns många sätt att förklara den redovisade ökningen av psykisk ohälsa. Mycket är helt enkelt arv som också påverkas långsiktigt av miljön men en stor anledning ser jag i terapirummet. Många saknar förmåga att hantera obehagliga känslor och verktyg för att lösa konflikt. Det blir helt enkelt obekvämt att förstå och acceptera både eget andras obehag när man tror att allt ska vara toppen. Detta och att vi blir bättre på att våga prata om psykiska problem kan ju också leda till fler diagnoser. Jag utbildar även chefer och arbetsgrupper runt om i landet i bemötande och konflikthantering. Bristen på dessa kunskaper är största anledningen till separation. Vi är så konflikträdda i Sverige att vi inte ens vågar gå in i konflikt, för att vi saknar verktyg. Kan vi inte lösa konflikter och lägga dem bakom oss, bär vi runt på dem och på sikt växer de och det kan bli riktigt tungt.Därför skriver jag nu en bok om konfliktlösning i sig själv och med andra utifrån min metod 4L – att Lugna sig, Lyssna, Lyfta och Lämna budskap.

Att sätta ord på sina tankar, känslor och behov regelbundet gör att vi blir tydliga för oss själva och andra. Vi står upp för oss själva och växer inuti. Precis som våren låter oss njuta av allt grönt och blommigt, är det ju viktigt att odla de tankar som kan få oss att blomma ut och sprida värme och kärlek inom oss själva. Det kan ju vara extra svårt att låta bli att fokusera på sina egna skönhetsfel när solljuset avslöjar varje liten rynka eller grop i huden som är blek och lite skör. Likadant att släppa tankar på krig som ännu inte utbrutit, om vi inte kan förhindra det. Men om vi vattnar det goda inom oss och kan lyfta upp oss själva, så kan vi bättre lyssna på andra och lättare få både respekt och närhet.

Stunderna av närhet i mötet med andra är ju det som mest berikar oss. Idag satt jag med min älskade dotter Rebecca i solen och åt en lång lunch. Varje tillfälle med henne är som att fyllas med rikedom och små porlande och kloka skatter som ständigt bubblar ur hennes vackra mun och fyller mig med liv. Häromdagen förgyllde min älskade son mitt universum vid en annan lunch och ekot av min inre moraliska kamp att hålla mig varm och stark genom åren, klingar nu vidare genom dem. Jag ser hur de aktivt väljer att rannsaka och välja bort tankar som bryter ner dem och istället fokuserar på det som lyfter dem. Jag har alltid försökt låta mig själv vara fri att vara jag och låtit dem vara fria att vara sig själva. Det har varit min devis för att växa inuti.

Min älskade make Lars som är klok stark och rolig och låter mig vara mitt unika jag. Foto Karin Rydell Hvid

Hoppas du som läser detta också är fri att vara hela ditt härligaste jag!

Psykisk hälsa önskar jag dig. Det är min vision.

/ Marianne

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Vad är ordkrig? Håll rent i ditt eget hjärnkontor!

Marianne Scheja, skådespelare, manusförfattare och coach

 

Vita huset gör sig redo för riksrätt när ordkriget om Trumps och rysslands-utredningen trappas upp. Ordkrig verkar vara det nya favoritordet i media. Ordkrig eller polemik, bubblar upp lite här och var runt om i världen just nu.  1000-tals personer protesterar idag mot Putin. Tiotusentals demonstrerar samtidigt mot Macrons marknadsreformer. Vi har haft ordkrig mellan Kina och USA, mellan USA och Nordkorea, mellan Iran och USA, i FNs säkerhetsråd efter syrgas attacken i Syrien. Hellre ord än vapen!

I Sverige verkar ett fullt inbördes-ordkrig ha blommat ut. Svenska Akademien fortsätter smutskasta varandra och fyller spalter i svensk dagspress medan flera nationella och internationella tyckare skrattar åt och ifrågasätter hela Nobelprisets existens. Likadant inom Transportstyrelsen och Karolinska Sjukhuset och Karolinska Institutet. Ibland är ordkrig kanske verkligen uppfriskande och kan leda till en upprensning av organisationer som gått i stå eller döljer korruption och trakasserier.

Födelsedagsblommorna värmer!

Ett ordkrig som #metoo med efterföljande långt släp av hashtaggar som skildrar ärrade livsöden. Äntligen kläs fula handlingar, rädslor och smärta i ord och uppdagas globalt via nätet. De är kanske först provocerande men långsiktigt härligt befriande. Bättre sent än aldrig men tänk om polemiken som följer obehagliga sanningar alltid kunde stanna vid just ordkrig! Att sanning kunde avtäckas och rannsakas med ord istället för uppdämt hat och våld. Ännu bättre om vi alltid tog upp åsikter och irrdåd direkt istället för att de ligger och växer med tid och leder till ännu större skandaler.

Är det nu verkligen den globala demokratiska våren? Jag väljer att tro det. Jag har även en egen liten vårstädning i mitt hjärnkontor. Tar fram smutsiga dömande tankar i minneskorgen och sorterar vad som är sant, vad som är historia och vad som är ren fantasi. Alla tankar som är dömande och väcker obehag parkerar jag, om jag inte kan göra något åt situationen just nu.  Tankar på handlingar som faktiskt är andras ansvar, lägger jag i papperskorgen. Så, nu är det fritt och rent och jag kan njuta av våren.

Det är med bultande öra och feberyra jag har hållit kurser i kommunikation och konfliktlösning och haft KBT och parterapi några dagar i rad, men nu har penicillinet börjat verka och jag njuter av ett vårstädat och vackert Stockholm med min gamla bästis Karin. Vi njuter av sol och glittrande vatten på Ångbåtsbryggan vid Strandvägen och vänder och vrider på tankar om våra liv. Vi fortsätter vårstädningen i hjärnkontoret och fångar de sista mossiga gamla dammråttorna som kan gömma sig sedan barndomen.

Låt oss hålla oss till samtal och i värsta fall ordkrig och stoppa onda tankar innan de ens blir hat som skrivs eller sägs eller kanoniseras. Bra om vi kan leva med ordkrigen men bäst av allt bara njuta av vänskapen och kärleken.

Trevlig helg!

/ Marianne

Lämna kommentar Dela inlägget: