Moderaterna väljer välfärd före bidrag

Elisabeth Svantesson, andre vice ordförande och ekonomisk-politisk talesperson Moderaterna

Vi vill att Sverige ska präglas av sammanhållning och hoppfullhet. Ett sådant samhälle ställer krav på grundläggande trygghet – en fungerande välfärdsstat. Det förutsätter att politiken klarar av att prioritera. Moderaterna prioriterar välfärd före bidrag.

Socialdemokraterna säger att Sverige inte har råd att göra det mer lönsamt att arbeta. Men frågan är istället om svenska folket har råd med Socialdemokraterna? Under den här mandatperioden har finansministern höjt skatterna med 60 miljarder kronor. Samtidigt har vårdköerna fördubblats och antalet poliser är lägre i dag än för tio år sedan. Uppenbarligen är det inte stora skattehöjningar som är svaret på Sveriges växande problem.

Vi moderater vet att det går att både sänka skatten för dem som varje dag bygger Sverige starkt och samtidigt se till att staten klarar sina kärnuppgifter. Det har vi visat förut. Utan människor som går till jobbet – inga skatteintäkter. Med en större andel äldre i befolkningen kommer välfärdens behov att öka åren framöver. Då måste politiken klara av att prioritera.

Moderaterna prioriterar välfärdens kärna och statens kärnuppgifter. Regeringen har ökat utgifterna med 100 miljarder kronor under de senaste åren. Första steget för att skapa utrymme för nya reformer är att omprioritera utgifter som regeringen har byggt ut när det gäller exempelvis bidragshöjningar, byggsubventioner, ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder och klimatsatsningar utan klimateffekt. Prioriterade reformområden för Moderaterna är istället att lösa integrationen, återupprätta lag och ordning, utöka undervisningstiden, korta vårdköerna och att stärka försvaret av landets gränser.

Bidragsberoende är förödande individer och kostsamt för samhället, när framtidsdrömmar släcks och bidragskostnader skjuter iväg. Nyligen konstaterade ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) att nyanlända till och med kan förlora ekonomiskt på att ta ett jobb. Det är givetvis helt orimligt om vi ska klara integrationen. För att minska de samlade bidragen och därmed säkerställa möjligheterna till rejält ökade resurser till välfärden vill Moderaterna genomföra en stor bidragsreform som bland innehåller ett bidragstak så att det alltid lönar sig att ta ett jobb, skärpta tidsgränser, tydligare aktivitetskrav samt kvalificering. I Sverige ska vi ha förväntningar på människor som invandrat hit – och ställa krav därefter.

Sverige kan bara byggas starkt av att alla som kan jobbar. Därför behöver Sverige också sänkt skatt på arbete. Detta måste dock ske inom ramen för ansvarsfulla offentliga finanser. De närmaste åren kommer att bli avgörande för att förhindra att utanförskapet växer och för vilket Sverige vi får i framtiden. Utanförskap behöver vändas till delaktighet. Hopplöshet behöver ersättas av framtidstro. Utan att det sker på bekostnad av välfärd och trygghet. Då behöver politisk tafatthet ersättas av en stark vilja och handlingskraft – som med kraftfulla reformer tar tag i Sveriges samhällsproblem.

 

Elisabeth Svantesson
Andre vice ordförande och ekonomisk-politisk talesperson (M)

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *