Engagemang som drivkraft för förändring

Lovisa Fältskog Johansson, Yrkesdörren 

 

Jag inleder med att citera ur samtidsanalytikern Per Grankvists bok, Engagemang:
”Allt framgångsrikt engagemang för att förändra något har skett organiserat. Från de allra första arbetarprotesterna mot dåliga arbetsförhållanden i industrialismens gryning för tvåhundra år sedan till nutida konsumentprotester mot företag som avslöjats tumma på arbetsförhållandena i sina leverantörskedjor, finner man en röd tråd: det är när människor går samman som de kan påverka något.”

Mitt egna engagemang grundar sig alltid i att jag blir berörd. Så berörd att jag inte kan hålla tårarna tillbaka, att ilskan börjar gro, att jag får svårt att koncentrera mig på något annat än det som just slukat mig och etsat sig fast i mitt hjärta och min hjärna. Det har exempelvis resulterat i att jag idag är volontär på självmordslinjen Mind, som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Mitt stora intresse för inkludering har dessutom gjort att jag valt att arbeta heltid med integrationsfrågan.

Vi vet att väldigt många blev djupt berörda av bilden på den syriska lilla pojken Alan Kurdi som drunknade i Medelhavet, tre år gammal. Det blev startskottet för en folkrörelse av engagerade medborgare som ville bidra till att människor på flykt skulle få en fristad här i Sverige. Sveriges medborgare gjorde en heroisk insats genom att vända sig till olika organisationer för att hjälpa till med tid, pengar, mat, kläder och massor av andra saker. Utan de organiserade verksamheter som redan fanns; Röda korset, Amnesty m.fl. och de nätverk som bildades genom Facebookgrupper hade inte genomslaget blivit lika stort och välfungerande som det blev.

Så, när man vill engagera sig är det bra att veta vart man skall vända sig och därför ska du få några riktigt vassa konkreta förslag. Samtliga bygger på möten mellan nya svenskar och etablerade svenskar, för att bredda nätverk, träna svenska, få kulturutbyte och skapa ömsesidig förståelse för varandras likheter och olikheter.

Under projektet ÖppnaDörren hittar du fyra utmärkta, enkla och helt kostnadsfria alternativ där du kan vara med och bidra till ett öppnare Sverige, se här:

Invitationsdepartementet verkar för nya middagssällskap och minnesvärda måltider genom att matcha ihop etablerade och nya svenskar för att äta middag tillsammans.
www.invitationsdepartementet.se

Svenska med Baby skapar nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden – med ursprung från hela världen. Tillsammans bryter de segregationen, bygger nya broar och tränar svenska. Med samtal, joller och skratt som metod.
www.svenskamedbaby.se

Kompis Sverige matchar ihop etablerade och nya svenskar för att kompisrelationer ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar. Kompisparen lovar att umgås i minst sex månader, men förhoppningen är att skapa varaktiga vänskapsrelationer.
www.kompissverige.se

Yrkesdörren matchar nya och etablerade svenskar för att mötas och prata om jobb samt öppna dörrar till varandras professionella nätverk.
www.yrkesdorren.se

Vi på ÖppnaDörren hoppas att du ska hitta något som passar dig så att vi får glädjen att mötas i våra verksamheter. Öppna dörren du med – vi lovar att det kommer vara givande på många sätt!

Lovisa Fältskog Johansson,
projektledare inom ÖppnaDörren

Axfoundation är inkubator för initiativet ”ÖppnaDörren” med syftet att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle. ÖppnaDörren har som mål att facilitera 25000 möten mellan nya och etablerade svenskar under 2017 i hela landet. Vi tror att möten människor emellan är nyckeln till ömsesidig förståelse och minskad segregation. På www.oppnadorren.se kan du anmäla dig till något av initiativen: Yrkesdörren, Invitationsdepartementet, Kompis Sverige och Svenska med baby.

Lämna kommentar (2 st) Dela inlägget:

Vi vet att 7 av 10 jobb förmedlas via kontakter – därför behövs du

Lovisa Fältskog Johansson, Yrkesdörren 

 

I augusti var 76 310 personer inskrivna i etableringsuppdraget hos Arbetsförmedlingen. Det är nya svenskar som har fått uppehållstillstånd och som är utan arbete eller studier. I dagsläget får ungefär 1/3 av dessa personer sysselsättning efter avslutad etableringsinsats. Det är naturligtvis en ohållbar situation.

I rapporten 2017:11 från Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk värdering (IFAU) kan man läsa hur viktigt det är med ett nätverk för att hitta ett arbete. Sannolikheten att hitta ett arbete på en viss arbetsplats ökar tiofaldigt om du har någon form av relation till någon av de anställda där. Störst är chansen om kontakten är en förälder eller sammanboende partner, men resultaten pekar på att även vuxna barn, syskon och tidigare arbetskamrater är betydelsefulla.

Så, som ny svensk börjar du på minus i många aspekter när det är dags att ta steget in på arbetsmarknaden. Det handlar inte bara om språket eller din utbildning. Du känner heller inga etablerade svenskar. Det innebär att du har få eller oftast inga kontakter som kan ge dig vägledning och visa på olika möjligheter, eller som kan tipsa företag om din existens, eller vara din referens.

”Mottagandet av asylsökande och nyanlända är ett gemensamt åtagande för hela samhället.”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på Regeringens hemsida. Det är inte enbart regeringens eller olika myndigheters ansvar att människor får ett arbete, det ligger helt enkelt i allas intresse.

Det krävs att fler privatpersoner bland oss, etablerade svenskar, kavlar upp ärmarna och hugger i. Har du funderat på hur du skulle kunna vara med och bidra till att nya svenskar får bättre förutsättningar att bli goda skattebetalande samhällsmedborgare?

De flesta som fått uppehållstillstånd kommer att bli våra grannar, kollegor och våra barns lärare. Därför är det av största vikt att vi blir avsevärt bättre på social inkludering! Vi kan sluta fastna i diskussionen om höga och låga trösklar in på arbetsmarknaden, och huruvida människor ska få stanna här eller inte.
De är redan här! Och om inte jag och du ens öppnar dörren för dem som kommit hit blir det otroligt svårt för dem att bli en del av det svenska samhället.

Allas insatser är viktiga, inklusive din. En utmärkt början är att registrera sig på oppnadorren.se eller yrkesdorren.se Där arbetar vi varje dag med att skapa nätverk och möten på individnivå för att snabba på etableringsprocessen. Ibland kan det räcka med en timme av din tid. Passar ingen av just dessa alternativ dig så har vi en lista med andra tips, det viktiga är att jag, du och alla vi känner engagerar oss.

Låt oss starta en folkrörelse av dörröppnare från norr till söder!
Anmäl. Dig. nu. www.yrkesdorren.se

Välkommen!

 

Lovisa Fältskog Johansson,
projektledare inom ÖppnaDörren 

Axfoundation är inkubator för initiativet ”ÖppnaDörren” med syftet att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle. ÖppnaDörren har som mål att facilitera 25000 möten mellan nya och etablerade svenskar under 2017 i hela landet. Vi tror att möten människor emellan är nyckeln till ömsesidig förståelse och minskad segregation. På www.oppnadorren.se kan du anmäla dig till något av initiativen: Yrkesdörren, Invitationsdepartementet, Kompis Sverige och Svenska med baby.

Lämna kommentar (1 st) Dela inlägget: