If You Dig It, Gig It!

Per Frykman

Möjligheterna att skapa det professionella liv du vill ha har aldrig varit större. Digitaliseringen har gjort att vi kan jobba var vi vill, när vi vill och med vem vi vill och vi har alla tillgång till en global marknad. Fler och fler väljer tillfälliga ”gig” snarare än anställningar.
Gig:arna har världen som sin spelplan och förändrar arbetslivet.

I boken If You Dig It – GIG IT. har jag och Kristina Närman samlat 120 idéer och möjligheter för framtidens professionella liv.

if you dig it gig it (002)

Här följer några:

Reputation & Trust – globala möjligheter
Gig-ekonomin bygger på nya framgångsfaktorer. Vi ser ett annorlunda arbetssätt växa fram där vi kan kombinera livskvalitet med ett fokuserat arbete och där vi kan arbeta från attraktiva platser istället för traditionella kontor. En global marknad växer fram där ditt nästa genombrott kan komma var som helst i världen. Vårt reputation kommer att vara inkörsporten och vi bygger förtroende genom att leva upp till det. Den egna kunskapen om dessa nyckelfaktorer blir avgörande och “reputation capital” blir hörnstenen i ekonomin.

Glöm balans – tänk integration
Gig-ekonomin ger unika möjligheter att jobba på ett sätt som passar dig. Du kan välja var, när, hur och med vem du vill jobba. Ofta problematiserar vi denna ständiga tillgänglighet och trycker på vikten av balans mellan arbete och fritid. Tid för återhämtning och vila är givetvis viktigt, men ibland verkar jakten på balans snarare bidra till stress. Kanske är det inte balans vi ska jaga utan snarare fokusera på hur vi kan integrera arbete och fritid? Som gig:are har du en unik möjlighet att skapa en tillvaro där du älskar det du gör och kan jobba på ett sätt som tillåter dig att prestera på topp över tid.

Bli nörd
Vi lever i en tid av exponentiell förändring med en snabb halveringstid av vår kunskap. Utan en genuin nyfikenhet och en passion för sitt område kommer den främste experten att stagnera med gårdagens svar. En viktig del i gig-ekonomin blir att omfamna en nisch och bli den synlige experten och nörden – den som alla lyssnar till, litar på och anlitar. Det är den genuina glädjen att bli riktigt, riktigt bra och inte nöja sig med mindre.

Du, en betaversion
Idag finns varken finns tid eller utrymme att skapa perfekta strategier eller planer som sedan ska omsättas i handling. Istället behöver vi omfamna det faktum att strategi och planering idag ÄR handling. Det handlar om att börja, även om du inte är redo, och sen iterera och utveckla allteftersom. I teknikvärlden har man länge insett detta och släpper betaversioner; versioner som inte är perfekta utan innehåller en och annan bugg men som hela tiden uppdateras och förfinas. Tänk om vi skulle se oss själva som betaversioner? Ja, vi har alla buggar. Tricket är att bestämma vilka du kan leva med och vilka du vill utveckla till nästa betaversion.

Förväntningarna styr
I gig-ekonomin behövs ett nytt mindset med fokus på de förväntningar som du skapar. Ditt reputation skapar och styr förväntningarna kring vad du kan åstadkomma och hur du gör det. Kan något vara viktigare? Det är anledningen till varför du blir anlitad i intressanta projekt och uppdrag i Sverige eller globalt. Vi går från fokus på historiska fakta till potential inför framtiden.

Vinnare är de med crazy missions
Framgångsrika företag byggs inte ”bottom up” utan ”purpose up”. Idag lockas vi av företag med ett högre syfte. Och ju galnare mission, desto mer attraktivt. Detsamma gäller dig – vilket är ditt crazy mission? Ju galnare, desto mer attraktivt att hänga med på din resa.

If You Dig It, GIG IT.
Nyfiken på fler av gig-ekonomins möjligheter? Du kan läsa mer och beställa boken på www.ifyoudigitgigit.com. I boken finns också intervjuer med spännande entreprenörer som sett dessa möjligheter.

IMG_0314 (002)
Kristina Närman och Per Frykman

Våra reputation taglines:

Kristina Närman: ”Kristina is an inspiring trendsetter and charismatic entrepreneur who creates arenas for cutting edge perspectives and action.”

Per Frykman: ”Considered a pioneer in his field, Per takes your professional reputation to a new dimension and challenges you to stand out as unique”

 

Profilbild

Per Frykman,
Reputation Adviser

Your Professional Reputation YPR AB

Lämna kommentar Dela inlägget:

Är en politikers image viktigare än hennes reputation?

Per Frykman

Reputation is what people expect you to do next and how.

Som jag skrev i slutet av min förra blogg så har det förvånat mig att ännu ingen politiker finns med bland de drygt tusen personer jag arbetat med och som insett vikten av sitt reputation (professionella rykte) och låtit analysera det. Allt i våra professionella liv cirkulerar nämligen runt det.

Kanske speglar denna min förvåning också min egen frustration med det jag, som utomstående, upplever inom den politiska världen idag. För mig verkar det som att huvudfokus har hamnat på att hitta fel hos motparten vilket på inget sätt bygger vare sig förtroende eller ett attraktivt reputation. Tvärtom.

Varför anlitar vi en person för ett projekt eller uppdrag? Varför “anlitar” vi en politiker vart fjärde år? Egentligen är svaret enkelt – det är de förväntningar som deras reputation skapar kring vad man kan åstadkomma och hur. I en tid när förtroendet för politiker är så lågt som det faktiskt är och personval blir viktigare så borde detta vara högst upp på prioriteringslistan. Problemet är att känner man inte till varje del i sitt reputation, då vet man heller inte vilka reella förväntningar som det skapar och vilka stora möjligheter som öppnas upp.

Många politiker lägger mycket kraft på att själva, eller tillsammans med PR- och image-konsulter, bygga ett personliga varumärke. Detta handlar mycket om vad man säger om sig själv eller bilder som man klistrar på sig och som kan krackelera mycket snabbt. Den enskilde politikerns reputation baseras istället på hur man agerar och i min värld är detta oändligt mycket viktigare.

vote-2042580_1280


Reputation & Trust.

Vi har gått in i en tid när reputation och förtroende är avgörande för företag och bygger vårt samhälle. Vi litar inte längre på företag och organisationer, utan istället på enskilda individer i dessa företag. Samma gäller i mycket hög grad våra politiker, inte minst när vi ser hur vallöfte efter vallöfte bryts och där vi med raketfart närmar oss den massiva förtroendekris som banar väg för andra oönskade krafter. Vi ser redan hur detta sker idag och vi behöver agera snabbt.


Arbeta med reputation när det inte behövs!

Jag är inte så förvånad längre hur vi allt oftare upplever uppblossande kriser hos både myndigheter och politiska partier. Dyra kriskonsulter kallas in för att hantera krisen och bygga upp förtroendet igen med blandat resultat eftersom det de facto är för sent. Har man istället insikten och inställningen att reputation baseras på hur man agerar och låter det genomsyra allt man gör, alla strategier, då kan också en majoritet av kriserna hindras från att ens uppstå. Att arbeta med reputation är sålunda inget man tar till enbart när det behövs, som sker idag, utan bör vara en ständigt pågående strategi.


Bygg en enkel strategi i tre steg.

Reputation är en avgörande strategi, men är man som jag en vän av enkelhet så kan man bygga en enkel, effektiv och ständigt pågående strategi i tre steg:

  1. Analysera och utveckla de unika kvaliteter och styrkor som bygger ens individuella reputation och därmed de spännande förväntningar kring vad man kan åstadkomma.
  2. Analysera avveckla de buggar som finns i allt nytt som man sjösätter.
  3. Efter dessa steg, fundera på vad som saknas och kan behöva adderas för att skapa ett starkt reputation.

Vi ser idag tillräckligt många varningssignaler på hur både reputation och förtroende för många politiker urholkas och att fortsätta på samma väg med mer av samma känns väl inte som den mest briljanta vägen att gå.

Profilbild

Per Frykman,
Reputation Adviser

Your Professional Reputation YPR AB

Dela inlägget:

Du äger inte din viktigaste tillgång – ditt reputation

Per Frykman

“There are many types of currency in Silicon Valley. Money, talent and media attention all matter but by far the most important asset you can build is your reputation.”
The Gigster Blog

Detta gäller för alla branscher, organisationer och företag och det gäller framför allt för dig som professionell individ. Det är också något som framgångsrika affärsmän har förstått.

Richard Branson, VD för Virgin, säger i en TV-intervju:
“Your brand or your name is simply your reputation, you have to fight to protect it as it means everything. Nothing is more important – it’s your most valuable and highly valued possession”

Warren Buffett, en av USA:s mest framgångsrika affärsmän, säger:
“We can afford to loose money, even a lot of money, but we can’t afford to loose a shred of our reputation. It takes many years to build your reputation but it can be destroyed in a matter of hours. If you think about that you will do things differently.”

Något spännande väntar runt hörnet.
Det ligger något väldigt spännande och avgörande och väntar runt hörnet, en till stora delar outnyttjad resurs för dig som individ. Jag arbetar ständigt med att lista upp de nyckelfaktorer som skapar framgång och samtidigt formar en individs reputation. Jag ser minst ett 25-tal faktorer, men det jag också noterar är att vi egentligen bara utvecklar och marknadsför två av dessa, nämligen vår expertis och erfarenhet.

Hur viktigt detta än är så pekar forskning på att det är något helt annat som avgör. Det behövs något som omvandlar detta till handling, till ett framgångsrikt resultat – en perfekt mix av expertis, erfarenhet, talanger, personlig styrka, ambition och unika kvaliteter. Allt detta sammanstrålar på ett ställe, nämligen i ditt reputation – här kan du få det presenterat på ett trovärdigt sätt.

communicate-2028004_1280

Vi äger inte vårt reputation, det uppstår ständigt i betraktarnas ögon. Men, vi kan vi naturligtvis göra mycket för att påverka och ta kontroll över det.

▶︎ Ta reda på hur det ser ut. Ditt reputation byggs av din expertis, dina erfarenheter, unika kvaliteter, styrkor och buggar (svagheter). Det är etthundra procent av din kompetens och självklart så är det exklusivt bästa startläget att ta reda på hur det ser ut i nuläget och expandera det därifrån. Du får gärna kontakta mig om du undrar hur vi arbetar med detta.

▶︎ Inse att reputation är ett mindset. Insikten att allt du gör påverkar ditt reputation är viktig. Då kan du inför varje viktigt val som du gör fundera på hur de olika alternativen påverkar ditt reputation. Att expandera det handlar om att se dina styrkor som ditt huvudsakliga utvecklingsområde och våga bli riktigt bra inom ett område.

▶︎ Ett mind-shift från historia till framtid. Jag möter många som inte har några problem med att beskriva vad man gjort tidigare, men när jag frågar vad man kan förvänta sig av dem kommande år, då uppstår av någon anledning en stor tveksamhet. Ditt reputation skapar dessa förväntningarna kring vad du kan åstadkomma härnäst och hur du kommer att göra det. Detta är långt viktigare än din historia eftersom det är på detta du anlitas – inte vad du gjorde för tre eller fem år sedan. Det är dags att tänka om.

▶︎ Släpp loss din Beta version. Många appar på våra smartphones släpps i Beta versioner och uppdateras sedan ständigt med prestandaförbättringar och eliminering av buggar. På samma sätt så kan du släppa loss beta versionen av dig själv och ha modet att testa nya vägar och sedan arbeta med ständiga uppdateringar. Du kommer att inse att du har upplevda buggar, några som du kan leva med och andra som du kan sätta på din att-sluta-göra-lista för att arbeta bort över tid.

Jag har de senaste åren arbetet med mer än 1000 konsulter, entreprenörer, ledare och anställda i flera länder för att analysera och utveckla deras reputation. Det som kanske förvånat mig är att en yrkeskategori saknas och det är politiker trots att reputation och förtroende är helt avgörande.
Detta skapar i sig en mängd spännande möjligheter.

Profilbild

Per Frykman,
Reputation Adviser 

Your Professional Reputation YPR AB

Lämna kommentar Dela inlägget:

Vår viktigaste tillgång är också vår största bristvara

Per Frykman

“Your professional reputation has come into focus
in every corner of your business and work life”
MIT Technology Review

Min resa som entreprenör har tagit mig från att arbeta med personliga varumärken till individers professionella rykte och jag får ofta frågan varför. I själva verket så är de två olika områden och att arbeta med begreppet reputation – ditt professionella rykte – har varit långt mer effektivt. Och framför allt så har jag sällan sett så stora möjligheter.

Personliga varumärken har länge varit populärt och handlar i huvudsak om vad jag säger om mig själv, medan reputation bygger på hur du, dina talanger och handlingar uppfattas av andra. För mig har detta varit långt viktigare.

Varför är då ditt reputation så avgörande?

Oavsett vilket professionellt mål som du har, vilket projekt du är involverad i, vilken position som du än har, så cirkulerar allt kring ditt reputation. Det är den idag helt avgörande nyckelfaktorn som du bör hantera, kartlägga, expandera, leva och marknadsföra.

lock-1673604_1280

Låt oss titta på fyra skäl varför reputation är din i särklass viktigaste tillgång för din framgång som konsult, entreprenör, ledare, politiker och för din professionella utveckling.

▶︎ En stor majoritet av besluten om dig fattas när du inte är närvarande – det som är närvarande är ditt reputation. Det är när dina uppdragsgivare diskuterar om man ska hyra in dig, ge dig det spännande projektet, uppdraget eller om man kommer att investera i dig, alla dessa avgörande ögonblick i ditt professionella liv. Det är hög tid att ta en större kontroll över denna process.

▶︎ Ditt reputation skapar förväntningarna kring vad du kan åstadkomma och hur du kommer att göra det. Detta är anledningen till varför du blir anlitad eller varför man röstar på dig. Kan något vara viktigare? Jag är förvånad att detta ännu inte har högsta prioritet idag.

▶︎ Ditt reputation summerar dina resultat och sättet som du har skapat dem på under de senaste åren. Det indikerar din potential – vad du verkligen är kapabel att åstadkomma i rätt omgivning. För att få tillgång till din fulla kapacitet så behöver du kartlägga den och inte slå dig till ro med mindre.

▶︎ Ditt reputation hjälper dig att bli personen som man lyssnar till, litar på, hyr in eller röstar på. Din expertis kan inte längre stå ensam eftersom den i sig inte garanterar något. Du behöver överföra den till handling med ett framgångsrikt resultat med en perfekt mix av din expertis, erfarenhet och dina unika kvaliteter. Allt samlas i ditt reputation där du får ”hela paketet” introducerat på ett trovärdigt sätt. Din CV gör inte längre jobbet.

Vår viktigaste tillgång är också vår största bristvara
Alla som jag möter idag håller med om hur avgörande deras reputation är för att nå framgång, men ytterst få är medvetna om hur deras eget reputation ser ut eller vilka möjligheter som det skapar.

Att känna, leva och utveckla sitt reputation bygger förtroende. Idag ser jag tyvärr ständiga exempel på problem med att skapa just detta förtroende, eller hur det snabbt kan raseras.

 

Profilbild

Per Frykman,
Reputation Adviser

Your Professional Reputation YPR AB

Lämna kommentar Dela inlägget: