Är en politikers image viktigare än hennes reputation?

Per Frykman

Reputation is what people expect you to do next and how.

Som jag skrev i slutet av min förra blogg så har det förvånat mig att ännu ingen politiker finns med bland de drygt tusen personer jag arbetat med och som insett vikten av sitt reputation (professionella rykte) och låtit analysera det. Allt i våra professionella liv cirkulerar nämligen runt det.

Kanske speglar denna min förvåning också min egen frustration med det jag, som utomstående, upplever inom den politiska världen idag. För mig verkar det som att huvudfokus har hamnat på att hitta fel hos motparten vilket på inget sätt bygger vare sig förtroende eller ett attraktivt reputation. Tvärtom.

Varför anlitar vi en person för ett projekt eller uppdrag? Varför “anlitar” vi en politiker vart fjärde år? Egentligen är svaret enkelt – det är de förväntningar som deras reputation skapar kring vad man kan åstadkomma och hur. I en tid när förtroendet för politiker är så lågt som det faktiskt är och personval blir viktigare så borde detta vara högst upp på prioriteringslistan. Problemet är att känner man inte till varje del i sitt reputation, då vet man heller inte vilka reella förväntningar som det skapar och vilka stora möjligheter som öppnas upp.

Många politiker lägger mycket kraft på att själva, eller tillsammans med PR- och image-konsulter, bygga ett personliga varumärke. Detta handlar mycket om vad man säger om sig själv eller bilder som man klistrar på sig och som kan krackelera mycket snabbt. Den enskilde politikerns reputation baseras istället på hur man agerar och i min värld är detta oändligt mycket viktigare.

vote-2042580_1280


Reputation & Trust.

Vi har gått in i en tid när reputation och förtroende är avgörande för företag och bygger vårt samhälle. Vi litar inte längre på företag och organisationer, utan istället på enskilda individer i dessa företag. Samma gäller i mycket hög grad våra politiker, inte minst när vi ser hur vallöfte efter vallöfte bryts och där vi med raketfart närmar oss den massiva förtroendekris som banar väg för andra oönskade krafter. Vi ser redan hur detta sker idag och vi behöver agera snabbt.


Arbeta med reputation när det inte behövs!

Jag är inte så förvånad längre hur vi allt oftare upplever uppblossande kriser hos både myndigheter och politiska partier. Dyra kriskonsulter kallas in för att hantera krisen och bygga upp förtroendet igen med blandat resultat eftersom det de facto är för sent. Har man istället insikten och inställningen att reputation baseras på hur man agerar och låter det genomsyra allt man gör, alla strategier, då kan också en majoritet av kriserna hindras från att ens uppstå. Att arbeta med reputation är sålunda inget man tar till enbart när det behövs, som sker idag, utan bör vara en ständigt pågående strategi.


Bygg en enkel strategi i tre steg.

Reputation är en avgörande strategi, men är man som jag en vän av enkelhet så kan man bygga en enkel, effektiv och ständigt pågående strategi i tre steg:

  1. Analysera och utveckla de unika kvaliteter och styrkor som bygger ens individuella reputation och därmed de spännande förväntningar kring vad man kan åstadkomma.
  2. Analysera avveckla de buggar som finns i allt nytt som man sjösätter.
  3. Efter dessa steg, fundera på vad som saknas och kan behöva adderas för att skapa ett starkt reputation.

Vi ser idag tillräckligt många varningssignaler på hur både reputation och förtroende för många politiker urholkas och att fortsätta på samma väg med mer av samma känns väl inte som den mest briljanta vägen att gå.

Profilbild

Per Frykman,
Reputation Adviser

Your Professional Reputation YPR AB