I höst väntar en folkomröstning om välfärdens framtid

Lena Rådström Baastad, Partisekreterare Socialdemokraterna

 

Snart är det dags för årets Almedalsvecka, jag och många av mina partivänner kommer att vara på plats. Vi är där för att fortsätta och fördjupa det politiska samtalet. Ett år som detta, när vi står inför ett så viktigt vägval i höst, är det än viktigare att finnas på de arenor där samtalen förs – Almedalen är en av dem.

Det jag kommer att berätta om för de jag möter i Visby är att Sveriges ekonomiska styrka måste användas för att göra Sverige starkare och tryggare. Det innebär inte minst satsningar för att stärka välfärden – det ekonomiska utrymmet ska inte användas för att sänka skatten för de som redan har mest. Valet den 9 september i år blir en folkomröstning om välfärden.

Vi lever i ett på många sätt tryggt och bra land, 300 000 fler går till jobbet jämfört med 2014 och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 16 år. Men trots detta finns det människor i Sverige som känner oro inför framtiden. Det finns med andra ord mycket mer att göra.

Socialdemokraterna vill fortsätta bygga Sverige starkare. Därför vill vi genomföra det största trygghetsprogrammet i modern tid.

Vi ska fortsätta göra stora satsningar på välfärden. Idag jobbar 100 000 fler i välfärdsyrken än 2014, men det behövs ännu fler. Både för att korta vårdköer och för att öka lärartätheten, så att vi kan höja kvaliteten än mer. Det är också en viktig satsning för att ge personalen bättre villkor. Det är också enormt viktigt att barn får en skolgång av hög kvalitet utan vinstjakt som ger dem det de behöver för att ta sig vidare i livet väl förberedda.

Socialdemokraternas trygghetsprogram innebär även rättvisa pensioner. När man arbetat ett helt liv ska man kunna se fram emot sin pension, inte vara orolig för om den kommer räcka. Allt annat är ovärdigt ett land som Sverige. Vi har sedan länge lovat att ta bort skillnaden i beskattningen av löner och pensioner, och vi är nu på god väg. Redan i januari 2019 kan skatteskillnaden vara borta för 96% av våra pensionärer – och 2020 ska den vara helt avskaffad.

För att öka tryggheten behöver vi också växla upp kampen mot brotten, liksom mot brottens orsaker. Vi ska anställa tusentals fler poliser och samtidigt bekämpa det som är grogrunden brottsligheten som svaga skolresultat och fattigdom.

Det starka samhället behövs. För en bättre integration och en stark arbetsmarknad. För en trygg och effektiv sjukvård, och för en bra skola utan vinstjakt som ger barnen de kunskaper de behöver. För att du efter ett helt arbetsliv ska kunna njuta av din pension, inte bli fattig.

Målet är att alla i Sverige ska känna sig trygga nog att utmana sig själva och leva det liv de själva väljer. Frihet i ett jämställt och jämlikt samhälle. Det är den bästa grunden för att vi alla ska känna framtidstro, oavsett ålder, familjesituation och bostadsort.

 

Lena Rådström Baastad
Partisekreterare (S)

Dela inlägget:

Vi vet att 7 av 10 jobb förmedlas via kontakter – därför behövs du

Lovisa Fältskog Johansson, Yrkesdörren 

 

I augusti var 76 310 personer inskrivna i etableringsuppdraget hos Arbetsförmedlingen. Det är nya svenskar som har fått uppehållstillstånd och som är utan arbete eller studier. I dagsläget får ungefär 1/3 av dessa personer sysselsättning efter avslutad etableringsinsats. Det är naturligtvis en ohållbar situation.

I rapporten 2017:11 från Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk värdering (IFAU) kan man läsa hur viktigt det är med ett nätverk för att hitta ett arbete. Sannolikheten att hitta ett arbete på en viss arbetsplats ökar tiofaldigt om du har någon form av relation till någon av de anställda där. Störst är chansen om kontakten är en förälder eller sammanboende partner, men resultaten pekar på att även vuxna barn, syskon och tidigare arbetskamrater är betydelsefulla.

Så, som ny svensk börjar du på minus i många aspekter när det är dags att ta steget in på arbetsmarknaden. Det handlar inte bara om språket eller din utbildning. Du känner heller inga etablerade svenskar. Det innebär att du har få eller oftast inga kontakter som kan ge dig vägledning och visa på olika möjligheter, eller som kan tipsa företag om din existens, eller vara din referens.

”Mottagandet av asylsökande och nyanlända är ett gemensamt åtagande för hela samhället.”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på Regeringens hemsida. Det är inte enbart regeringens eller olika myndigheters ansvar att människor får ett arbete, det ligger helt enkelt i allas intresse.

Det krävs att fler privatpersoner bland oss, etablerade svenskar, kavlar upp ärmarna och hugger i. Har du funderat på hur du skulle kunna vara med och bidra till att nya svenskar får bättre förutsättningar att bli goda skattebetalande samhällsmedborgare?

De flesta som fått uppehållstillstånd kommer att bli våra grannar, kollegor och våra barns lärare. Därför är det av största vikt att vi blir avsevärt bättre på social inkludering! Vi kan sluta fastna i diskussionen om höga och låga trösklar in på arbetsmarknaden, och huruvida människor ska få stanna här eller inte.
De är redan här! Och om inte jag och du ens öppnar dörren för dem som kommit hit blir det otroligt svårt för dem att bli en del av det svenska samhället.

Allas insatser är viktiga, inklusive din. En utmärkt början är att registrera sig på oppnadorren.se eller yrkesdorren.se Där arbetar vi varje dag med att skapa nätverk och möten på individnivå för att snabba på etableringsprocessen. Ibland kan det räcka med en timme av din tid. Passar ingen av just dessa alternativ dig så har vi en lista med andra tips, det viktiga är att jag, du och alla vi känner engagerar oss.

Låt oss starta en folkrörelse av dörröppnare från norr till söder!
Anmäl. Dig. nu. www.yrkesdorren.se

Välkommen!

 

Lovisa Fältskog Johansson,
projektledare inom ÖppnaDörren 

Axfoundation är inkubator för initiativet ”ÖppnaDörren” med syftet att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle. ÖppnaDörren har som mål att facilitera 25000 möten mellan nya och etablerade svenskar under 2017 i hela landet. Vi tror att möten människor emellan är nyckeln till ömsesidig förståelse och minskad segregation. På www.oppnadorren.se kan du anmäla dig till något av initiativen: Yrkesdörren, Invitationsdepartementet, Kompis Sverige och Svenska med baby.

Lämna kommentar (1 st) Dela inlägget: