Ekonomisk frihet

Annika Qarlsson, riksdagsledamot och talesperson för arbetsmarknad, integration och jämställdhet Centerpartiet


Det går bra för Sverige. Men inte för alla. Det är stor skillnad på att ha jobb eller inte, gapet mellan inrikes och utrikes födda är stort. För utrikes födda kvinnor är vägen till jobbarkompisar, kafferaster och egen inkomst, och med det ekonomisk frihet, extremt lång. Ekonomisk frihet tillsammans med demokratiska rättigheter och kroppslig integritet krävs för att vi ska nå ett jämställt samhälle.  

I Sverige är förväntningarna stora på att människor ska vara redo att jobba när man är i yrkesverksam ålder. Både kvinnor och män. Individuell beskattning, inkomstrelaterade försäkringar och barnomsorgen är alla exempel på hur vi gör det möjligt men också att det förväntas att vi ska arbeta. Därför har vi en hög sysselsättningsgrad i Sverige. Vår välfärd bygger på att alla är med och bidrar.

Men när statistiken bryts ner till att handla om enskilda människor, det är då man ser att det där som går bra inte omfattar alla. För det skiljer mellan inrikes och utrikes födda och det skiljer mellan kvinnor och män. För utrikes födda kvinnor i utsatta områden tar det orimligt lång tid att komma i jobb. Utanförskapet och klyvningen av samhället medför såväl stora samhällsproblem som stora konsekvenser för människor. Och det är ett stort hinder för en lyckad integration.

För att ändra på det så måste vi i varje steg säkerställa att vi behandlar kvinnor och män lika. Det kan tyckas som självklarheter – det gör vi väl redan! Men nej, det finns mycket kvar att önska i både bemötande, förväntningar, åtgärder och därmed också i utfall.

Vi har flera förslag. Att försörjningsstödet ska betalas ut till båda istället för bara till mannen, vilket fortfarande är vanligast. Kravet på aktivering för stöd måste ställas på både mannen och kvinnan, för att tydligt signalera att det är bådas ansvara att aktivt utbilda sig och söka arbete. Vi föreslår också att införa integrationsförskolor där föräldrarna läser SFI medan barnen går i förskola, istället för att bli kvar hemma. Det blir utveckling för både föräldrar och barn.

För att korta den långa vägen till arbete så måste även kvinnor, i mycket högre utsträckning, erbjudas åtgärder och utbildningar som kan leda till jobb. Även matchningen med samtal och stöd, som måste vara lika, ska utgå från höga förväntningar. Att starta och driva företag måste också finnas med som ett alternativ och uppmuntras. Bemötandet från handläggare är a och o.

Våra förslag är viktiga signaler. Samhällets bidragsystem eller myndigheters agerande ska inte medverka till att kvinnor riskerar att stå i ekonomiskt beroende till mannen. Jobb är nyckeln till framgångsrik integration och livskraft. Demokratiska rättigheter, ekonomisk frihet och kroppslig integritet – är alla tre viktiga storheter för att vi ska nå ett jämställt samhälle.
Det är viktigt för kvinnorna att kunna försörja sig själv. Det är också viktigt för nästa generation att se mamma gå till jobbet och vara en del av samhället.

 

Annika Qarlsson (C)
Riksdagsledamot
Talesperson Arbetsmarknad, Integration och Jämställdhet 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *