Ett av tio barn riskerar utanförskap och utsatthet – det vill SOS Barnbyar sätta stopp för

Catharina Gehrke, SOS Barnbyar

Runt om i världen beräknas över 200 miljoner barn växa upp utan förälders omvårdnad, eller riskerar att växa upp utan förälders omvårdnad. Det är ett av tio barn. De barnen riskerar att växa upp utan det stöd som är nödvändigt för att kunna utvecklas som andra barn och växa upp till en självförsörjande individ.

För det är svårt att växa upp utan en förälders omvårdnad. En förälder är en vuxen som ser och som bryr sig om. Som frågar och som tröstar, stöttar och uppmuntrar. En vuxen som finns där. Barn som växer upp utan en förälders omvårdnad förlorar ofta den allra mest basala omvårdnaden som krävs för att ett barn ska kunna utvecklas, gå i skolan, få kunskap om hur samhället fungerar och få möjlighet att skapa nätverk och plattform för ett framtida självständigt liv. Alltför ofta riskerar de här barnen en framtida utsatthet, som fattigdom, övergrepp, psykisk ohälsa och missbruk. En utsatthet som riskerar att gå i arv.

De här barnen finns inte bara på gatan i slummen utan även i Sverige. Över 20 000 barn i Sverige lever i samhällsvård, tex i familjehem eller på ett hvb-hem (hem för vård och boende). Dessutom har världen förändrats och den har förändrats snabbt. Idag befinner sig ungefär 28 miljoner barn på flykt undan krig, förföljelse eller fattigdom. En del av dem har tagit sig till Sverige.

SOS Barnbyar vision är att inget barn ska växa upp ensamt. I 135 länder ger vi stöd till ungefär 500 000 barn och ungdomar och vi arbetar även familjestärkande med drygt 90 000 familjer, så att föräldrarna ska kunna fortsätta ta hand om sina barn och inte behöva överge dem. Vår vision gäller även i Sverige och nu startar vi vår första operativa verksamhet i Hammarkullen utanför Göteborg. Våra professionella mentorer kommer att via SOS Barnbyars ungdomscenter i Hammarkullen ge individuellt och kollektivt stöd till barn och unga som växer upp utan förälders omvårdnad, utifrån varje enskilt barns behov.

mindre bild personal

Initialt kommer våra professionella mentorer att stötta ensamkommande barn och unga med ebo-placering, det vill säga ensamkommande som lever hos anhörig eller bekant till familjen. Vi har kartlagt de här barnens behov av stöd och sett att det är en extra utsatt grupp barn som har väldigt kort tid på sig att lära sig svenska, gå klart skolan och förstå hur samhället fungerar, innan de blir myndiga och förväntas klara sig själva. Hammarkullen är också en av de stadsdelar i Sverige som har störst andel ensamkommande barn med ebo-placering och eftersom vi vill arbeta där vi kan göra störst skillnad, väljer vi att arbeta där.

mindre bild hus

Den 18 januari 2017 inviger vi verksamheten i Hammarkullen och under två veckors tid kommer att vi att berätta mer om vad vi gör – här på maqt.se – och om målet med vårt arbete.

Jag kommer också att berätta om våra erfarenheter kring vad barn som växer upp utan förälders omvårdnad behöver av samhället för att kunna utvecklas.
SOS Barnbyars arbete sker alltid i samverkan med samhället, från offentlig verksamhet till näringsliv. Vi vet att vi som ideell organisation kan göra skillnad och att vi kan verka där samhället inte alltid når fram. Vi ser oss som navet som kan driva utveckling framåt och förena individens behov med näringsliv och samhälle. Det kommer jag att berätta mer om i nästa blogg.

 

Catharina Gehrke,
generalsekreterare SOS Barnbyar

Mindre bild Catharina

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *