Från rösträttskamp till transitboenden – IOGT-NTO:s okända verksamhet

Johnny Mostacero
Johnny Mostacero

I min roll som förbundsordförande möter jag ibland personer som undrar om IOGT-NTO, som funnits i Sverige sedan 1879, verkligen behövs i dagens moderna samhälle? En annan fråga som ibland ställs är om inte nykterheten i allmänhet och IOGT-NTO i synnerhet har spelat ut sin roll. Vid sådana tillfällen brukar jag ställa några motfrågor formulerade ungefär så här. Har du någon i din omgivning som har påverkats negativt av eget bruk av alkohol eller av andras konsumtion och anser du att alkohol är en ofarlig vara och därför bör behandlas som vilken måltidsdryck som helst? Oftast får man ett långt svar som beskriver en massa personer som på olika sätt råkat illa ut pga. alkohol. Det kan handla om missbrukande släktingar, om oprovocerat våld eller att de själva som barn känt otrygghet när deras föräldrar druckit alkohol. Det stora flertalet anser också att alkohol inte är vilken vara som helst.

I sammanhang som detta brukar jag förklara att IOGT-NTO:s vision är ett samhälle och en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. De flesta har naturligtvis inte hört vår vision men när de hör den så gillas den av de flesta. Här brukar jag också flika in att demokrati och solidaritet finns med i våra grundsatser och att alla tre är lika viktiga för att nå vår vision.
Jag tänkte kort nämna något om demokrati och solidaritet.

Demokratifrågan var oerhört viktig för vår organisation när vi startade. Hos oss var alla välkomna oavsett bakgrund, bildning och social status. En medlem – en röst, och det gällde självklart även för kvinnor, vilket på sin tid var kontroversiellt. Kvinnor fick t.ex. inte rösträtt till riksdagsvalet förrän 1919 och fick nyttja den första gången valet 1921. Demokratin är i allra högsta grad levande i vår organisation och allt vårt arbete bygger på demokratisk grund. Det brukar sägas att demokratin måste återerövras av varje ny generation och vi gör vad vi kan för att så skall ske. Inte minst genom våra ungdomsförbund som är fantastiska på att skola sina medlemmar demokratiskt.

blogg5_1 blogg5_2

Solidariteten är också i allra högsta grad levande i vår organisation. Alla människors lika värde är det begrepp som vi använder som ledstjärna. Alla människors lika värde oavsett etnicitet, könsidentitet, social status eller sexuell läggning. Som organisation har vi i nutid aktivt tagit del i att på olika sätt välkomna och skapa verksamhet för de flyktingar som kommer till Sverige. Integrationsarbete, språkcaféer och verksamheter för ensamkommande barn är bara något av det vi gör. Vi har dessutom inom vår sociala verksamhet ett omfattande kamratstödsarbete för personer som tagit sig ur ett alkohol- och/eller narkotikamissbruk.

Som ni förstår så handlar IOGT-NTO inte bara om nykterhet men det är nykterheten som särskiljer oss från andra. Det finns många andra organisationer som arbetar med demokrati och solidaritetsfrågor, men vi är ganska ensamma om att också se nykterheten som en central och bärande del i detta arbete.
Genom undersökningar vet vi att kännedomen om IOGT-NTO är hög då många känner till att vi är en nykterhetsorganisation men färre vet vad vi gör. Därför detta inlägg som i alla fall med svepande penseldrag försöker måla en bild av IOGT-NTO.

I mitt nästa inlägg tänkte jag beskriva varför vi tillsammans, oavsett om vi väljer att dricka alkohol eller alkoholfritt behöver agera gemensamt för att försvara vår svenska modell. En modell där Systembolaget med sitt monopol på att sälja alkohol utgör själva fundamentet.

blogg5_3

Stay tuned!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *