En mardröm som verklighet

Annika Qarlsson, Riksdagsledamot och Jämställdhetspolitisk talesperson

 

Vi skriver 2019. Vi har haft hundra år där män och kvinnor genom sin rösträtt haft samma möjlighet att påverka samhället vi lever i. 1919 röstades den allmänna rösträtten igenom i Sverige. Det var en stor förändring då. Det är en självklarhet idag. För de flesta av oss. Men alla upplever inte den möjligheten.

Vi ser runt om i världen hur kvinnors rätt till sina egna kroppar hotas. Varje dag. Hur både europeiska grannländer som amerikanska delstater på olika sätt begränsar rätten till abort. Hur en tredjedel av världens kvinnor uppges ha utsatts för könsbaserat våld under sin livstid. Hur flickor världen över ges sämre tillgång till utbildning och sjukvård. Just för att de är flickor. Men utsattheten är också en verklighet för allt för många flickor och kvinnor också i Sverige.

Under 2018 anmäldes över 1 700 fall av grov kvinnofridskränkning. 37 procent av kvinnorna mellan 16 – 24 år känner sig otrygga när de vistas ute sent. Tusentals flickor och kvinnor får inte själva välja vem de ska gifta sig med. Tvingas leva i skräck om de råkar bli kära i ”fel” person. Flickor och kvinnor styrs, kontrolleras och attackeras. För de flesta av oss är det en mardröm som är en verklighet för många. Det är först när män och kvinnor har samma skydd och samma möjligheter som vi på allvar kan prata om ett jämställt Sverige.

Det finns redan idag myndigheter, människor och organisationer som gör ett fantastiskt arbete på det här området. Under förra året var det över 55 000 personer som tog kontakt med någon av landets kvinnojourer.

Det var för de tiotusentals kvinnor som söker skydd hos landets kvinnojourer som Centerpartiet kämpade i förhandlingarna inför vårbudgeten och nådde resultat med mer resurser till ökad trygghet och jämställdhet över hela landet.

– Landets tjej- och kvinnojourer får ett tillskott på 40 miljoner kronor. Det är ytterligare en halvtidstjänst för varje kvinnojour. Varje år.
– Det viktiga arbetet mot hedersrelaterat våld förstärks med ytterligare 45 miljoner kronor.
– Vi satsar 45 miljoner kronor för att bekämpa våld i nära relationer. Både för att öka skyddet och stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, men också på kunskapsspridning genom Nationellt Centrum för Kvinnofrids viktiga arbete.

Det här är pengar som gör skillnad. Som skapar väg ut ur ett liv med våld och rädsla. Men arbetet med att öka jämställdheten – att öka tryggheten för kvinnor och flickor i samhället såväl som i hemmet – kan inte enbart regleras i pengar i en statsbudget. Det är ett arbete som vi alla har en del i. På våra arbetsplatser, i vårt jobb, i vår umgängeskrets och med insatser även lokalt och regionalt.

Vi måste alla stå upp för våra rättigheter att själva få styra – över våra liv, våra vägval och vem man älskar. Utan risk för liv och säkerhet. Vi skriver 2019 nu men har fortfarande lång väg att gå. För att alla ska kunna bestämma över sitt eget liv. Även här i Sverige. Låt det inte ta ytterligare hundra år.

Annika Qarlsson (C)
Riksdagsledamot och Jämställdhetspolitisk talesperson

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *