En vettig företagarpolitik inkluderar kärnkraften

Camilla Brodin, Vice gruppledare i Riksdagen
Ledamot i näringsutskottet, Kristdemokraterna

Ett dynamiskt näringsliv fungerar som en motor i ekonomin och bidrar till långsiktiga förutsättningar i kampen för en bättre välfärd. Företagen är också viktiga medskapare i välfärden och bidrar till valfrihet för den enskilde.

Men hur är det ställt med svensk företagarpolitik? Istället för fokus på framåtblickande och stärkande reformer inför kommande lågkonjunktur, präglades den gångna mandatperioden i stor utsträckning av fler och fler pålagor.

Skattehöjningarna mot svensk företagsamhet uppgick enligt Skattebetalarnas förening till drygt 25 miljarder kronor under mandatperioden. Dessutom nådde belastningen från administration och regelkrångel nya skadliga höjder. I Svenskt Näringslivs rapport i ämnet från december 2016 angav 64 procent av företagen att regelbördan hade förvärrats jämfört med två år tidigare. Undersökningar från Tillväxtverket slår fast att företagens administrativa kostnader till följd av regler har ökat tre år i rad och att vart fjärde företag ser regelkrångel som ett stort tillväxthinder.

Här behövs en reformagenda i en helt annan riktning, som gör det smidigare och billigare att driva företag, som underlättar för den som vill expandera och rekrytera och som fokuserar på att röja hinder istället för att tillskapa nya.

Men det räcker inte, det krävs mer än så. Företagen måste också kunna lita på något så fundamentalt som att samhällets grundläggande funktioner fungerar. Elförsörjningen är ett bland flera oroväckande exempel.

Vi har redan sett hur företag tvingas avstå från investeringar i Sverige eftersom det inte går att garantera el i uttagen. Det svenska elnätet är eftersatt och måste rustas upp i snabbare takt. Elproduktionen måste också vara tillförlitlig alla dagar om året, oavsett väder. Faktum är att vi redan inför nästa vinter står med ett strukturellt kraftunderskott i elproduktionen eftersom vi saknar tillräcklig baskraft, ett underskott som kommer förvärras ytterligare om planerna att lägga ner halva Ringhals kärnkraftverk fullföljs. Det är minst sagt förvånande att allvaret i detta inte diskuteras mer.

Vi kristdemokrater vill slå vakt om och förnya kärnkraften. Det är dags att andra tar bort sina skygglappar och inser hur sårbara vi är utan kärnkraftens stabilitet. Dessutom är klimatvinsterna enorma. Kärnkraften levererar fossilfri kraft som går att planera och som därmed kan bidra till utfasning av smutsig kolkraft och elektrifiering av fordonsflottan och industrin. Det är inte utan anledning som Internationella Energirådet nu uppmanar världens länder att värna och utveckla kärnkraften – inte tvärtom.

Det är dags att Sverige på allvar tar tag i de brister som håller företagare tillbaka och riskerar att hämma vår framtida utveckling. Sverige behöver ett företagsklimat värt namnet. Det tjänar vi alla på.

Camilla Brodin (KD)
Vice gruppledare i Riksdagen
Ledamot i näringsutskottet

 

 

Kommentar

  1. Hej
    Kul att se att till och med en sårskorpa kallas “religös” person kan tänka förnufftigt. Frågan blir varför inte samma kritiska tankesätt inte också riktas mot Koranen, Biblen och abortmotstånd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *